Alerto:

0% Pagtaas ng Rate para sa
San Mateo County at Los Banos​

Itinataas ng PG&E ang kanilang mga rate, eksaktong nagbabago ang aming mga rate sa 0%.
Mas nakakatipid ka na ngayon kumpara sa PG&E.

Malinis na kuryente sa mas mababang halaga.

Kabilang sa ating mga pinagmumulan ng enerhiya ang solar, wind, hydroelectric, at geothermal

Since 2016 meron na tayo nakatipid ng mahigit 1.2 milyong metrikong tonelada ng carbon emissions, isang halagang katumbas ng pag-iwas sa paggamit ng 141 milyong galon ng gas! 

Nagbibigay kami ng malinis na enerhiya, kabilang ang mula sa mga mapagkukunan tulad ng hangin at solar na 100% walang carbon at tayo ay nasa target na maging 100% na mare-renew sa 2025.

Maaari kang pumili sa pagitan ng dalawang serbisyo ng kuryente:

5% na matitipid kumpara sa mga rate ng PG&E
50% renewable at 100% malinis na enerhiya

Matuto pa »

100% renewable energy na Green-e® sertipikado
Isang cost-effective na paraan upang pumili ng 100% renewable energy

Mag-upgrade »

Ang aming mga rate ng pagbuo ng kuryente ay mas mababa kaysa sa PG&E

Napansin ang Peninsula Clean Energy sa iyong PG&E bill? Hindi ito dagdag na bayad. Iyan ay kung paano mo malalaman na nakakakuha ka ng malinis na enerhiya sa mas mababang mga rate. Mula noong nagsimula tayo noong 2016, ang aming mga customer ay nakatipid ng humigit-kumulang $107 milyon  sa gastos ng kuryente. 

Matuto pa »

Muling pamumuhunan sa komunidad.

Mga lokal na programa na nakikinabang sa ating mga residente at negosyo

Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan, naputol natin ang daan-daang libong metrikong tonelada ng mga carbon emissions. Bilang isang non-for-profit na organisasyon, nagawa naming mag-commit mahigit $27 milyon sa mga programa at outreach para sa ating komunidad na higit pang nagpapababa ng carbon emissions, sumusuporta sa mga lokal na trabaho, at naghahatid ng karagdagang mga pagtitipid at benepisyo sa komunidad.

Mga Programa sa Komunidad »