Board of Directors Meetings Archive

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 23, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-23-24 Agenda

05-23-24 Pakete ng Agenda

05-23-2024 BOD Slides

Aytem 10 – Ulat ng CAC

Abril 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

04-25-2024 REVISED Agenda

04-25-2024 REVISED Agenda Packet

04-25-2024 Paglalahad

04-25-2024 Public Comment

04-25-2024 Pagre-record

04-25-2024 Mga Huling Minuto

Marso 28, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-28-2024 Agenda

03-28-2024 Pakete ng Agenda

03-28-2024 Paglalahad

Pebrero 22, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

02-22-24 Agenda

02-22-24 Pakete ng Agenda

02-22-24 Public Comment

Aytem 01 – Mga Minuto para sa Pag-apruba

02-22-24 Paglalahad

02-22-24 Pagre-record

02-24-2024 Minuto

Enero 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

01-25-2024 Agenda

01-25-2024 Pakete ng Agenda

01-25-2024 Paglalahad

01-25-2024 Pagre-record

01-25-2024 Minuto

Enero 26, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

01-26-2023 Agenda

01-26-2023 Pakete ng Agenda

01-26-2023 Paglalahad

01-26-2023 Pagre-record

01-26-23 Minuto

Pebrero 23, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

02-23-2023 Agenda

02-23-2023 Pakete ng Agenda

02-23-2023 Paglalahad

02-23-2023 Pagre-record

02-23-2023 Minuto

Marso 23, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-23-2023 Agenda
03-23-2023 Pakete ng Agenda
03-23-2023 Paglalahad
03-23-2023 Pagre-record
Marso Public Comment
03-23-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 15 pmEspesyal na Pagpupulong
Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Espesyal na Agenda

04-27-2023 Special Agenda Packet

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Agenda

04-27-2023 Pakete ng Agenda

04-27-2023 Pampublikong Komento – Aytem 9

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Mayo 25, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-25-2023 Binagong Agenda

05-25-2023 Binagong Agenda Packet

05-25-2023 Paglalahad

05-25-2023 Pagre-record

05-25-23 Minuto

Hunyo 22, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

06-22-2023 Agenda

06-22-2023 Pakete ng Agenda

06-22-2023 Pampublikong Komento – Aytem 8

06-22-2023 Paglalahad

06-22-2023 Pagre-record

06-22-23 Minuto

Hulyo 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

07-27-2023 Agenda

07-27-2023 Pakete ng Agenda

07-27-2023 Public Comment

07-27-2023 Paglalahad

07-27-2023 Pagre-record

07-27-2023 Minuto

Agosto 24, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

08-24-2023 Binagong Agenda

08-24-2023 Binagong Agenda Packet

08-24-2023 Paglalahad

Aytem 04 – Attachment K

08-24-2023 Pagre-record

08-24-2023 Minuto

Septiyembre 28, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

09-28-2023 Agenda

09-28-2023 Pakete ng Agenda

09-28-2023 Paglalahad

09-28-2023 Pagre-record

09-28-2023 Minuto

Oktubre 26, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

10-26-2023 Agenda

10-26-2023 Pakete ng Agenda

10-26-2023 Numero ng Aytem ng Agenda 3

10-26-2023 Paglalahad

10-26-2023 Pagre-record

10-26-2023 Minuto

Nobyembre 16, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

11-16-2023 Agenda

11-16-2023 Pakete ng Agenda

11-16-2023 Paglalahad

11-16-2023 Pagre-record

11-16-2023 Minuto

Disyembre 21, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

12-21-2023 Agenda

12-21-2023 Pakete ng Agenda

12-21-2023 Paglalahad

12-21-2023 Pagre-record

12-21-2023 Minuto

Enero 18, 20225: 00 pmEspesyal na Meeting Video/Teleconference

01-18-2022 Agenda

01-18-2022 Pakete ng Agenda

01-18-2022 Paglalahad

01-18-2022 Pagre-record

01-18-2022 Minuto

Enero 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

01-27-2022 Agenda

01-27-2022 Pakete ng Agenda

01-27-2022 Iminungkahing Agenda

01-27-2022 Paglalahad

01-27-2022 Pagre-record

01-27-2022 Minuto

Pebrero 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

02-24-2022 Agenda

02-24-2022 Pakete ng Agenda

02-24-2022 Paglalahad

02-24-2022 Public Comment

02-24-2022 Pagre-record

02-24-2022 Minuto

Marso 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

03-24-2022 Agenda

03-24-2022 Pakete ng Agenda

03-24-2022 Paglalahad

03-24-2022 Pagre-record

03-24-2022 Minuto

Abril 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

04-28-2022 Agenda

04-28-2022 Pakete ng Agenda

04-28-2022 Public Comment

04-28-2022 Paglalahad

04-28-2022 Pagre-record

04-28-2022 Minuto

Mayo 26, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

05-26-2022 Agenda

05-26-2022 Pakete ng Agenda

05-26-2022 Paglalahad

05-26-2022 Pagre-record

05-26-2022 Minuto

Hunyo 23, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

06-23-2022 Agenda

06-23-2022 Pakete ng Agenda

06-23-2022 Paglalahad

06-23-2022 Pagre-record

06-23-2022 Minuto

Hulyo 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

07-28-2022 Agenda

07-28-2022 Pakete ng Agenda

07-28-2022 Public Comment

07-28-2022 Paglalahad

07-28-2022 Pagre-record

07-28-2022 Minuto

Agosto 25, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

08-25-2022 Agenda

08-25-2022 Pakete ng Agenda

08-25-2022 Paglalahad

08-25-2022 Pagre-record

08-25-2022 Minuto

Septiyembre 22, 20225: 30 pmVideo/Teleconference

09-22-2022 Agenda

09-22-2022 Pakete ng Agenda

2035 Decarb Plan – Kumpletong Pagsusuri at Draft na Plano

09-22-2022 Paglalahad

09-22-2022 Pagre-record

09-22-2022 Minuto

Oktubre 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

10-27-2022 Agenda

10-27-2022 Pakete ng Agenda

10-27-2022 Paglalahad

10-27-2022 Pagre-record

10-27-22 Minuto

Nobyembre 17, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

11-17-2022 Agenda

11-17-2022 Pakete ng Agenda

11-17-2022 Paglalahad

11-17-2022 Pagre-record

11-17-22 Minuto

Disyembre 15, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

12-15-2022 Agenda

12-15-2022 Pakete ng Agenda

12-15-2022 Paglalahad

12-15-2022 Pagre-record

12-15-22 Minuto

Enero 26, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 25, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 22, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 24, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Septiyembre 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 18, 20174: 30 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Oktubre 26, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 16, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 14, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Taunang Ulat sa Pag-audit ng PCE

Pagtatanghal

minuto

Marso 31, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 2 – Ulat ng Staff ng County

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4 – Mga komento sa Energy Services Provider RFP

Record ng audio

minuto

Abril 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Abril 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Record ng audio

Marso 24, 20167: 00 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft Implementation Plan

Ang Draft Energy Services ay Nagbibigay ng Kahilingan para sa Proposal

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 3 – Debrief ng Programa ng PCE

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4-5 – Draft Implementation Plan at Energy Services RFP

minuto

Record ng audio

Mayo 12, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 26, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 9, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Pagbabangko at Pananalapi

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – 5/26/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Hunyo 23, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Patakaran 1

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – Draft Energy Service Provider Agreement Documents (ipinagpapatuloy)

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Barclays Loan para sa $12 Million

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Kasunduan sa Pagkontrol ng Account

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $6 Milyon

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $2.98 Milyon

Agenda packet – Mga Dokumento sa Pagtatakda ng Rate

Agenda packet – 6/9/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet (naitama)

Aytem Blg. 3 FY 16-17 Badyet

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Agosto 11, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 22, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Oktubre 27, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 12, 20169: 00 amPortola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 17, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Disyembre 15, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Enero 11, 20208: 00 amOrrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 23, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 27, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Lifecycle ng Batas

minuto

Pebrero 29, 202010: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video: Bahagi 1 – Kasaysayan, Mga Programa, at Marketing

Video: Bahagi 2 – Pangangalaga sa Customer at Regulatory Affairs

Video: Bahagi 3 – Pagkuha ng Enerhiya, Pananalapi, at Komunikasyon sa Lupon

Handout – Misyon ng PCE at Mga Madiskarteng Layunin

Handout – Opt-Up at Opt-Out Stats

Handout – Mga Acronym at Tuntunin

Marso 26, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Mayo 28, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong (na-update)

Pagtatanghal

Pagre-record - Bahagi 1

Pagre-record - Bahagi 2

minuto

Hunyo 25, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Agosto 27, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 26, 20208: 30 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Oktubre 22, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 19, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatanghal sa Nuclear Attitudes

Pagtatala

minuto

Disyembre 17, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

ICF Presentation sa Storage at Baterya

minuto

 

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pebrero 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Mga Aytem Blg. 16 Ulat sa Pagkuha

Pagtatanghal

minuto

Abril 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

PG&E Presentation sa Time-of-Use Transition para sa PCE

minuto

Mayo 23, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Hunyo 27, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Paglalahad ng Pananalapi at Badyet

minuto

Hulyo 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Handout – Buod ng Hulyo 12, 2019 Wildfire Package

Pagtatanghal

Presentasyon sa Electric Building Design sa Redwood City

minuto

Agosto 22, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 28, 20198: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Suriin ang Katayuan ng Mga Istratehikong Layunin ng PCE

Handout – Gallagher Consulting Group Team para sa PCE

Handout – Iskedyul ng PCE Strategic Plan

Handout – Pagtatapos ng 1029 Legislative Session Bill Report

Handout – Mga Panganib at Oportunidad sa Regulasyon

minuto

Oktubre 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 25, 20194: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Nobyembre 21, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Item 6 – PG&E Bankruptcy Status at Utility Restructuring Handouts

minuto

Disyembre 19, 20195: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Disyembre 19, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20182: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Enero 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Karagdagang Slide ng Climate Lobby ng Citizen

minuto

Marso 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 24, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20185: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Hulyo 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Ang "You Have Great Energy" Spanish Video

minuto

Agosto 23, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

PCE Fiscal Year 2017-18 Audited Financial Statements

Patakaran 10 – Patakaran sa Sustainable Workforce

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 15, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Nobyembre 26, 201812: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 20, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatala

minuto

Enero 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Pebrero 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Marso 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 22, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

 

Mayo 27, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hunyo 24, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 22, 20216: 30 pmKinansela ang pagpupulong

Paunawa sa Pagkansela

Agosto 26, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 25, 20219: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pampublikong Komento

Pagtatala

minuto

Oktubre 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 18, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Disyembre 16, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 23, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-23-24 Agenda

05-23-24 Pakete ng Agenda

05-23-2024 BOD Slides

Aytem 10 – Ulat ng CAC

Abril 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

04-25-2024 REVISED Agenda

04-25-2024 REVISED Agenda Packet

04-25-2024 Paglalahad

04-25-2024 Public Comment

04-25-2024 Pagre-record

04-25-2024 Mga Huling Minuto

Marso 28, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-28-2024 Agenda

03-28-2024 Pakete ng Agenda

03-28-2024 Paglalahad

Pebrero 22, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

02-22-24 Agenda

02-22-24 Pakete ng Agenda

02-22-24 Public Comment

Aytem 01 – Mga Minuto para sa Pag-apruba

02-22-24 Paglalahad

02-22-24 Pagre-record

02-24-2024 Minuto

Enero 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

01-25-2024 Agenda

01-25-2024 Pakete ng Agenda

01-25-2024 Paglalahad

01-25-2024 Pagre-record

01-25-2024 Minuto

Enero 26, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

01-26-2023 Agenda

01-26-2023 Pakete ng Agenda

01-26-2023 Paglalahad

01-26-2023 Pagre-record

01-26-23 Minuto

Pebrero 23, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

02-23-2023 Agenda

02-23-2023 Pakete ng Agenda

02-23-2023 Paglalahad

02-23-2023 Pagre-record

02-23-2023 Minuto

Marso 23, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-23-2023 Agenda
03-23-2023 Pakete ng Agenda
03-23-2023 Paglalahad
03-23-2023 Pagre-record
Marso Public Comment
03-23-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 15 pmEspesyal na Pagpupulong
Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Espesyal na Agenda

04-27-2023 Special Agenda Packet

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Agenda

04-27-2023 Pakete ng Agenda

04-27-2023 Pampublikong Komento – Aytem 9

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Mayo 25, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-25-2023 Binagong Agenda

05-25-2023 Binagong Agenda Packet

05-25-2023 Paglalahad

05-25-2023 Pagre-record

05-25-23 Minuto

Hunyo 22, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

06-22-2023 Agenda

06-22-2023 Pakete ng Agenda

06-22-2023 Pampublikong Komento – Aytem 8

06-22-2023 Paglalahad

06-22-2023 Pagre-record

06-22-23 Minuto

Hulyo 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

07-27-2023 Agenda

07-27-2023 Pakete ng Agenda

07-27-2023 Public Comment

07-27-2023 Paglalahad

07-27-2023 Pagre-record

07-27-2023 Minuto

Agosto 24, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

08-24-2023 Binagong Agenda

08-24-2023 Binagong Agenda Packet

08-24-2023 Paglalahad

Aytem 04 – Attachment K

08-24-2023 Pagre-record

08-24-2023 Minuto

Septiyembre 28, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

09-28-2023 Agenda

09-28-2023 Pakete ng Agenda

09-28-2023 Paglalahad

09-28-2023 Pagre-record

09-28-2023 Minuto

Oktubre 26, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

10-26-2023 Agenda

10-26-2023 Pakete ng Agenda

10-26-2023 Numero ng Aytem ng Agenda 3

10-26-2023 Paglalahad

10-26-2023 Pagre-record

10-26-2023 Minuto

Nobyembre 16, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

11-16-2023 Agenda

11-16-2023 Pakete ng Agenda

11-16-2023 Paglalahad

11-16-2023 Pagre-record

11-16-2023 Minuto

Disyembre 21, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

12-21-2023 Agenda

12-21-2023 Pakete ng Agenda

12-21-2023 Paglalahad

12-21-2023 Pagre-record

12-21-2023 Minuto

Enero 18, 20225: 00 pmEspesyal na Meeting Video/Teleconference

01-18-2022 Agenda

01-18-2022 Pakete ng Agenda

01-18-2022 Paglalahad

01-18-2022 Pagre-record

01-18-2022 Minuto

Enero 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

01-27-2022 Agenda

01-27-2022 Pakete ng Agenda

01-27-2022 Iminungkahing Agenda

01-27-2022 Paglalahad

01-27-2022 Pagre-record

01-27-2022 Minuto

Pebrero 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

02-24-2022 Agenda

02-24-2022 Pakete ng Agenda

02-24-2022 Paglalahad

02-24-2022 Public Comment

02-24-2022 Pagre-record

02-24-2022 Minuto

Marso 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

03-24-2022 Agenda

03-24-2022 Pakete ng Agenda

03-24-2022 Paglalahad

03-24-2022 Pagre-record

03-24-2022 Minuto

Abril 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

04-28-2022 Agenda

04-28-2022 Pakete ng Agenda

04-28-2022 Public Comment

04-28-2022 Paglalahad

04-28-2022 Pagre-record

04-28-2022 Minuto

Mayo 26, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

05-26-2022 Agenda

05-26-2022 Pakete ng Agenda

05-26-2022 Paglalahad

05-26-2022 Pagre-record

05-26-2022 Minuto

Hunyo 23, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

06-23-2022 Agenda

06-23-2022 Pakete ng Agenda

06-23-2022 Paglalahad

06-23-2022 Pagre-record

06-23-2022 Minuto

Hulyo 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

07-28-2022 Agenda

07-28-2022 Pakete ng Agenda

07-28-2022 Public Comment

07-28-2022 Paglalahad

07-28-2022 Pagre-record

07-28-2022 Minuto

Agosto 25, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

08-25-2022 Agenda

08-25-2022 Pakete ng Agenda

08-25-2022 Paglalahad

08-25-2022 Pagre-record

08-25-2022 Minuto

Septiyembre 22, 20225: 30 pmVideo/Teleconference

09-22-2022 Agenda

09-22-2022 Pakete ng Agenda

2035 Decarb Plan – Kumpletong Pagsusuri at Draft na Plano

09-22-2022 Paglalahad

09-22-2022 Pagre-record

09-22-2022 Minuto

Oktubre 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

10-27-2022 Agenda

10-27-2022 Pakete ng Agenda

10-27-2022 Paglalahad

10-27-2022 Pagre-record

10-27-22 Minuto

Nobyembre 17, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

11-17-2022 Agenda

11-17-2022 Pakete ng Agenda

11-17-2022 Paglalahad

11-17-2022 Pagre-record

11-17-22 Minuto

Disyembre 15, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

12-15-2022 Agenda

12-15-2022 Pakete ng Agenda

12-15-2022 Paglalahad

12-15-2022 Pagre-record

12-15-22 Minuto

Enero 26, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 25, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 22, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 24, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Septiyembre 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 18, 20174: 30 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Oktubre 26, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 16, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 14, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Taunang Ulat sa Pag-audit ng PCE

Pagtatanghal

minuto

Marso 31, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 2 – Ulat ng Staff ng County

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4 – Mga komento sa Energy Services Provider RFP

Record ng audio

minuto

Abril 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Abril 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Record ng audio

Marso 24, 20167: 00 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft Implementation Plan

Ang Draft Energy Services ay Nagbibigay ng Kahilingan para sa Proposal

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 3 – Debrief ng Programa ng PCE

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4-5 – Draft Implementation Plan at Energy Services RFP

minuto

Record ng audio

Mayo 12, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 26, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 9, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Pagbabangko at Pananalapi

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – 5/26/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Hunyo 23, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Patakaran 1

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – Draft Energy Service Provider Agreement Documents (ipinagpapatuloy)

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Barclays Loan para sa $12 Million

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Kasunduan sa Pagkontrol ng Account

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $6 Milyon

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $2.98 Milyon

Agenda packet – Mga Dokumento sa Pagtatakda ng Rate

Agenda packet – 6/9/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet (naitama)

Aytem Blg. 3 FY 16-17 Badyet

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Agosto 11, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 22, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Oktubre 27, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 12, 20169: 00 amPortola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 17, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Disyembre 15, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Enero 11, 20208: 00 amOrrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 23, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 27, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Lifecycle ng Batas

minuto

Pebrero 29, 202010: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video: Bahagi 1 – Kasaysayan, Mga Programa, at Marketing

Video: Bahagi 2 – Pangangalaga sa Customer at Regulatory Affairs

Video: Bahagi 3 – Pagkuha ng Enerhiya, Pananalapi, at Komunikasyon sa Lupon

Handout – Misyon ng PCE at Mga Madiskarteng Layunin

Handout – Opt-Up at Opt-Out Stats

Handout – Mga Acronym at Tuntunin

Marso 26, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Mayo 28, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong (na-update)

Pagtatanghal

Pagre-record - Bahagi 1

Pagre-record - Bahagi 2

minuto

Hunyo 25, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Agosto 27, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 26, 20208: 30 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Oktubre 22, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 19, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatanghal sa Nuclear Attitudes

Pagtatala

minuto

Disyembre 17, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

ICF Presentation sa Storage at Baterya

minuto

 

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pebrero 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Mga Aytem Blg. 16 Ulat sa Pagkuha

Pagtatanghal

minuto

Abril 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

PG&E Presentation sa Time-of-Use Transition para sa PCE

minuto

Mayo 23, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Hunyo 27, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Paglalahad ng Pananalapi at Badyet

minuto

Hulyo 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Handout – Buod ng Hulyo 12, 2019 Wildfire Package

Pagtatanghal

Presentasyon sa Electric Building Design sa Redwood City

minuto

Agosto 22, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 28, 20198: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Suriin ang Katayuan ng Mga Istratehikong Layunin ng PCE

Handout – Gallagher Consulting Group Team para sa PCE

Handout – Iskedyul ng PCE Strategic Plan

Handout – Pagtatapos ng 1029 Legislative Session Bill Report

Handout – Mga Panganib at Oportunidad sa Regulasyon

minuto

Oktubre 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 25, 20194: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Nobyembre 21, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Item 6 – PG&E Bankruptcy Status at Utility Restructuring Handouts

minuto

Disyembre 19, 20195: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Disyembre 19, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20182: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Enero 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Karagdagang Slide ng Climate Lobby ng Citizen

minuto

Marso 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 24, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20185: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Hulyo 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Ang "You Have Great Energy" Spanish Video

minuto

Agosto 23, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

PCE Fiscal Year 2017-18 Audited Financial Statements

Patakaran 10 – Patakaran sa Sustainable Workforce

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 15, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Nobyembre 26, 201812: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 20, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatala

minuto

Enero 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Pebrero 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Marso 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 22, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

 

Mayo 27, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hunyo 24, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 22, 20216: 30 pmKinansela ang pagpupulong

Paunawa sa Pagkansela

Agosto 26, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 25, 20219: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pampublikong Komento

Pagtatala

minuto

Oktubre 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 18, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Disyembre 16, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 23, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-23-24 Agenda

05-23-24 Pakete ng Agenda

05-23-2024 BOD Slides

Aytem 10 – Ulat ng CAC

Abril 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

04-25-2024 REVISED Agenda

04-25-2024 REVISED Agenda Packet

04-25-2024 Paglalahad

04-25-2024 Public Comment

04-25-2024 Pagre-record

04-25-2024 Mga Huling Minuto

Marso 28, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-28-2024 Agenda

03-28-2024 Pakete ng Agenda

03-28-2024 Paglalahad

Pebrero 22, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

02-22-24 Agenda

02-22-24 Pakete ng Agenda

02-22-24 Public Comment

Aytem 01 – Mga Minuto para sa Pag-apruba

02-22-24 Paglalahad

02-22-24 Pagre-record

02-24-2024 Minuto

Enero 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

01-25-2024 Agenda

01-25-2024 Pakete ng Agenda

01-25-2024 Paglalahad

01-25-2024 Pagre-record

01-25-2024 Minuto

Enero 26, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

01-26-2023 Agenda

01-26-2023 Pakete ng Agenda

01-26-2023 Paglalahad

01-26-2023 Pagre-record

01-26-23 Minuto

Pebrero 23, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

02-23-2023 Agenda

02-23-2023 Pakete ng Agenda

02-23-2023 Paglalahad

02-23-2023 Pagre-record

02-23-2023 Minuto

Marso 23, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-23-2023 Agenda
03-23-2023 Pakete ng Agenda
03-23-2023 Paglalahad
03-23-2023 Pagre-record
Marso Public Comment
03-23-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 15 pmEspesyal na Pagpupulong
Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Espesyal na Agenda

04-27-2023 Special Agenda Packet

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Agenda

04-27-2023 Pakete ng Agenda

04-27-2023 Pampublikong Komento – Aytem 9

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Mayo 25, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-25-2023 Binagong Agenda

05-25-2023 Binagong Agenda Packet

05-25-2023 Paglalahad

05-25-2023 Pagre-record

05-25-23 Minuto

Hunyo 22, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

06-22-2023 Agenda

06-22-2023 Pakete ng Agenda

06-22-2023 Pampublikong Komento – Aytem 8

06-22-2023 Paglalahad

06-22-2023 Pagre-record

06-22-23 Minuto

Hulyo 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

07-27-2023 Agenda

07-27-2023 Pakete ng Agenda

07-27-2023 Public Comment

07-27-2023 Paglalahad

07-27-2023 Pagre-record

07-27-2023 Minuto

Agosto 24, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

08-24-2023 Binagong Agenda

08-24-2023 Binagong Agenda Packet

08-24-2023 Paglalahad

Aytem 04 – Attachment K

08-24-2023 Pagre-record

08-24-2023 Minuto

Septiyembre 28, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

09-28-2023 Agenda

09-28-2023 Pakete ng Agenda

09-28-2023 Paglalahad

09-28-2023 Pagre-record

09-28-2023 Minuto

Oktubre 26, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

10-26-2023 Agenda

10-26-2023 Pakete ng Agenda

10-26-2023 Numero ng Aytem ng Agenda 3

10-26-2023 Paglalahad

10-26-2023 Pagre-record

10-26-2023 Minuto

Nobyembre 16, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

11-16-2023 Agenda

11-16-2023 Pakete ng Agenda

11-16-2023 Paglalahad

11-16-2023 Pagre-record

11-16-2023 Minuto

Disyembre 21, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

12-21-2023 Agenda

12-21-2023 Pakete ng Agenda

12-21-2023 Paglalahad

12-21-2023 Pagre-record

12-21-2023 Minuto

Enero 18, 20225: 00 pmEspesyal na Meeting Video/Teleconference

01-18-2022 Agenda

01-18-2022 Pakete ng Agenda

01-18-2022 Paglalahad

01-18-2022 Pagre-record

01-18-2022 Minuto

Enero 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

01-27-2022 Agenda

01-27-2022 Pakete ng Agenda

01-27-2022 Iminungkahing Agenda

01-27-2022 Paglalahad

01-27-2022 Pagre-record

01-27-2022 Minuto

Pebrero 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

02-24-2022 Agenda

02-24-2022 Pakete ng Agenda

02-24-2022 Paglalahad

02-24-2022 Public Comment

02-24-2022 Pagre-record

02-24-2022 Minuto

Marso 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

03-24-2022 Agenda

03-24-2022 Pakete ng Agenda

03-24-2022 Paglalahad

03-24-2022 Pagre-record

03-24-2022 Minuto

Abril 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

04-28-2022 Agenda

04-28-2022 Pakete ng Agenda

04-28-2022 Public Comment

04-28-2022 Paglalahad

04-28-2022 Pagre-record

04-28-2022 Minuto

Mayo 26, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

05-26-2022 Agenda

05-26-2022 Pakete ng Agenda

05-26-2022 Paglalahad

05-26-2022 Pagre-record

05-26-2022 Minuto

Hunyo 23, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

06-23-2022 Agenda

06-23-2022 Pakete ng Agenda

06-23-2022 Paglalahad

06-23-2022 Pagre-record

06-23-2022 Minuto

Hulyo 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

07-28-2022 Agenda

07-28-2022 Pakete ng Agenda

07-28-2022 Public Comment

07-28-2022 Paglalahad

07-28-2022 Pagre-record

07-28-2022 Minuto

Agosto 25, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

08-25-2022 Agenda

08-25-2022 Pakete ng Agenda

08-25-2022 Paglalahad

08-25-2022 Pagre-record

08-25-2022 Minuto

Septiyembre 22, 20225: 30 pmVideo/Teleconference

09-22-2022 Agenda

09-22-2022 Pakete ng Agenda

2035 Decarb Plan – Kumpletong Pagsusuri at Draft na Plano

09-22-2022 Paglalahad

09-22-2022 Pagre-record

09-22-2022 Minuto

Oktubre 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

10-27-2022 Agenda

10-27-2022 Pakete ng Agenda

10-27-2022 Paglalahad

10-27-2022 Pagre-record

10-27-22 Minuto

Nobyembre 17, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

11-17-2022 Agenda

11-17-2022 Pakete ng Agenda

11-17-2022 Paglalahad

11-17-2022 Pagre-record

11-17-22 Minuto

Disyembre 15, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

12-15-2022 Agenda

12-15-2022 Pakete ng Agenda

12-15-2022 Paglalahad

12-15-2022 Pagre-record

12-15-22 Minuto

Enero 26, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 25, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 22, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 24, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Septiyembre 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 18, 20174: 30 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Oktubre 26, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 16, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 14, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Taunang Ulat sa Pag-audit ng PCE

Pagtatanghal

minuto

Marso 31, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 2 – Ulat ng Staff ng County

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4 – Mga komento sa Energy Services Provider RFP

Record ng audio

minuto

Abril 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Abril 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Record ng audio

Marso 24, 20167: 00 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft Implementation Plan

Ang Draft Energy Services ay Nagbibigay ng Kahilingan para sa Proposal

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 3 – Debrief ng Programa ng PCE

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4-5 – Draft Implementation Plan at Energy Services RFP

minuto

Record ng audio

Mayo 12, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 26, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 9, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Pagbabangko at Pananalapi

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – 5/26/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Hunyo 23, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Patakaran 1

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – Draft Energy Service Provider Agreement Documents (ipinagpapatuloy)

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Barclays Loan para sa $12 Million

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Kasunduan sa Pagkontrol ng Account

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $6 Milyon

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $2.98 Milyon

Agenda packet – Mga Dokumento sa Pagtatakda ng Rate

Agenda packet – 6/9/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet (naitama)

Aytem Blg. 3 FY 16-17 Badyet

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Agosto 11, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 22, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Oktubre 27, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 12, 20169: 00 amPortola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 17, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Disyembre 15, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Enero 11, 20208: 00 amOrrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 23, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 27, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Lifecycle ng Batas

minuto

Pebrero 29, 202010: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video: Bahagi 1 – Kasaysayan, Mga Programa, at Marketing

Video: Bahagi 2 – Pangangalaga sa Customer at Regulatory Affairs

Video: Bahagi 3 – Pagkuha ng Enerhiya, Pananalapi, at Komunikasyon sa Lupon

Handout – Misyon ng PCE at Mga Madiskarteng Layunin

Handout – Opt-Up at Opt-Out Stats

Handout – Mga Acronym at Tuntunin

Marso 26, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Mayo 28, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong (na-update)

Pagtatanghal

Pagre-record - Bahagi 1

Pagre-record - Bahagi 2

minuto

Hunyo 25, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Agosto 27, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 26, 20208: 30 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Oktubre 22, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 19, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatanghal sa Nuclear Attitudes

Pagtatala

minuto

Disyembre 17, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

ICF Presentation sa Storage at Baterya

minuto

 

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pebrero 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Mga Aytem Blg. 16 Ulat sa Pagkuha

Pagtatanghal

minuto

Abril 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

PG&E Presentation sa Time-of-Use Transition para sa PCE

minuto

Mayo 23, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Hunyo 27, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Paglalahad ng Pananalapi at Badyet

minuto

Hulyo 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Handout – Buod ng Hulyo 12, 2019 Wildfire Package

Pagtatanghal

Presentasyon sa Electric Building Design sa Redwood City

minuto

Agosto 22, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 28, 20198: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Suriin ang Katayuan ng Mga Istratehikong Layunin ng PCE

Handout – Gallagher Consulting Group Team para sa PCE

Handout – Iskedyul ng PCE Strategic Plan

Handout – Pagtatapos ng 1029 Legislative Session Bill Report

Handout – Mga Panganib at Oportunidad sa Regulasyon

minuto

Oktubre 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 25, 20194: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Nobyembre 21, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Item 6 – PG&E Bankruptcy Status at Utility Restructuring Handouts

minuto

Disyembre 19, 20195: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Disyembre 19, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20182: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Enero 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Karagdagang Slide ng Climate Lobby ng Citizen

minuto

Marso 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 24, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20185: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Hulyo 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Ang "You Have Great Energy" Spanish Video

minuto

Agosto 23, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

PCE Fiscal Year 2017-18 Audited Financial Statements

Patakaran 10 – Patakaran sa Sustainable Workforce

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 15, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Nobyembre 26, 201812: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 20, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatala

minuto

Enero 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Pebrero 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Marso 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 22, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

 

Mayo 27, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hunyo 24, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 22, 20216: 30 pmKinansela ang pagpupulong

Paunawa sa Pagkansela

Agosto 26, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 25, 20219: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pampublikong Komento

Pagtatala

minuto

Oktubre 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 18, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Disyembre 16, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 23, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-23-24 Agenda

05-23-24 Pakete ng Agenda

05-23-2024 BOD Slides

Aytem 10 – Ulat ng CAC

Abril 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

04-25-2024 REVISED Agenda

04-25-2024 REVISED Agenda Packet

04-25-2024 Paglalahad

04-25-2024 Public Comment

04-25-2024 Pagre-record

04-25-2024 Mga Huling Minuto

Marso 28, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-28-2024 Agenda

03-28-2024 Pakete ng Agenda

03-28-2024 Paglalahad

Pebrero 22, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

02-22-24 Agenda

02-22-24 Pakete ng Agenda

02-22-24 Public Comment

Aytem 01 – Mga Minuto para sa Pag-apruba

02-22-24 Paglalahad

02-22-24 Pagre-record

02-24-2024 Minuto

Enero 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

01-25-2024 Agenda

01-25-2024 Pakete ng Agenda

01-25-2024 Paglalahad

01-25-2024 Pagre-record

01-25-2024 Minuto

Enero 26, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

01-26-2023 Agenda

01-26-2023 Pakete ng Agenda

01-26-2023 Paglalahad

01-26-2023 Pagre-record

01-26-23 Minuto

Pebrero 23, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

02-23-2023 Agenda

02-23-2023 Pakete ng Agenda

02-23-2023 Paglalahad

02-23-2023 Pagre-record

02-23-2023 Minuto

Marso 23, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-23-2023 Agenda
03-23-2023 Pakete ng Agenda
03-23-2023 Paglalahad
03-23-2023 Pagre-record
Marso Public Comment
03-23-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 15 pmEspesyal na Pagpupulong
Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Espesyal na Agenda

04-27-2023 Special Agenda Packet

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Agenda

04-27-2023 Pakete ng Agenda

04-27-2023 Pampublikong Komento – Aytem 9

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Mayo 25, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-25-2023 Binagong Agenda

05-25-2023 Binagong Agenda Packet

05-25-2023 Paglalahad

05-25-2023 Pagre-record

05-25-23 Minuto

Hunyo 22, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

06-22-2023 Agenda

06-22-2023 Pakete ng Agenda

06-22-2023 Pampublikong Komento – Aytem 8

06-22-2023 Paglalahad

06-22-2023 Pagre-record

06-22-23 Minuto

Hulyo 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

07-27-2023 Agenda

07-27-2023 Pakete ng Agenda

07-27-2023 Public Comment

07-27-2023 Paglalahad

07-27-2023 Pagre-record

07-27-2023 Minuto

Agosto 24, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

08-24-2023 Binagong Agenda

08-24-2023 Binagong Agenda Packet

08-24-2023 Paglalahad

Aytem 04 – Attachment K

08-24-2023 Pagre-record

08-24-2023 Minuto

Septiyembre 28, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

09-28-2023 Agenda

09-28-2023 Pakete ng Agenda

09-28-2023 Paglalahad

09-28-2023 Pagre-record

09-28-2023 Minuto

Oktubre 26, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

10-26-2023 Agenda

10-26-2023 Pakete ng Agenda

10-26-2023 Numero ng Aytem ng Agenda 3

10-26-2023 Paglalahad

10-26-2023 Pagre-record

10-26-2023 Minuto

Nobyembre 16, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

11-16-2023 Agenda

11-16-2023 Pakete ng Agenda

11-16-2023 Paglalahad

11-16-2023 Pagre-record

11-16-2023 Minuto

Disyembre 21, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

12-21-2023 Agenda

12-21-2023 Pakete ng Agenda

12-21-2023 Paglalahad

12-21-2023 Pagre-record

12-21-2023 Minuto

Enero 18, 20225: 00 pmEspesyal na Meeting Video/Teleconference

01-18-2022 Agenda

01-18-2022 Pakete ng Agenda

01-18-2022 Paglalahad

01-18-2022 Pagre-record

01-18-2022 Minuto

Enero 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

01-27-2022 Agenda

01-27-2022 Pakete ng Agenda

01-27-2022 Iminungkahing Agenda

01-27-2022 Paglalahad

01-27-2022 Pagre-record

01-27-2022 Minuto

Pebrero 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

02-24-2022 Agenda

02-24-2022 Pakete ng Agenda

02-24-2022 Paglalahad

02-24-2022 Public Comment

02-24-2022 Pagre-record

02-24-2022 Minuto

Marso 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

03-24-2022 Agenda

03-24-2022 Pakete ng Agenda

03-24-2022 Paglalahad

03-24-2022 Pagre-record

03-24-2022 Minuto

Abril 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

04-28-2022 Agenda

04-28-2022 Pakete ng Agenda

04-28-2022 Public Comment

04-28-2022 Paglalahad

04-28-2022 Pagre-record

04-28-2022 Minuto

Mayo 26, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

05-26-2022 Agenda

05-26-2022 Pakete ng Agenda

05-26-2022 Paglalahad

05-26-2022 Pagre-record

05-26-2022 Minuto

Hunyo 23, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

06-23-2022 Agenda

06-23-2022 Pakete ng Agenda

06-23-2022 Paglalahad

06-23-2022 Pagre-record

06-23-2022 Minuto

Hulyo 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

07-28-2022 Agenda

07-28-2022 Pakete ng Agenda

07-28-2022 Public Comment

07-28-2022 Paglalahad

07-28-2022 Pagre-record

07-28-2022 Minuto

Agosto 25, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

08-25-2022 Agenda

08-25-2022 Pakete ng Agenda

08-25-2022 Paglalahad

08-25-2022 Pagre-record

08-25-2022 Minuto

Septiyembre 22, 20225: 30 pmVideo/Teleconference

09-22-2022 Agenda

09-22-2022 Pakete ng Agenda

2035 Decarb Plan – Kumpletong Pagsusuri at Draft na Plano

09-22-2022 Paglalahad

09-22-2022 Pagre-record

09-22-2022 Minuto

Oktubre 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

10-27-2022 Agenda

10-27-2022 Pakete ng Agenda

10-27-2022 Paglalahad

10-27-2022 Pagre-record

10-27-22 Minuto

Nobyembre 17, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

11-17-2022 Agenda

11-17-2022 Pakete ng Agenda

11-17-2022 Paglalahad

11-17-2022 Pagre-record

11-17-22 Minuto

Disyembre 15, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

12-15-2022 Agenda

12-15-2022 Pakete ng Agenda

12-15-2022 Paglalahad

12-15-2022 Pagre-record

12-15-22 Minuto

Enero 26, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 25, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 22, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 24, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Septiyembre 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 18, 20174: 30 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Oktubre 26, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 16, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 14, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Taunang Ulat sa Pag-audit ng PCE

Pagtatanghal

minuto

Marso 31, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 2 – Ulat ng Staff ng County

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4 – Mga komento sa Energy Services Provider RFP

Record ng audio

minuto

Abril 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Abril 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Record ng audio

Marso 24, 20167: 00 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft Implementation Plan

Ang Draft Energy Services ay Nagbibigay ng Kahilingan para sa Proposal

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 3 – Debrief ng Programa ng PCE

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4-5 – Draft Implementation Plan at Energy Services RFP

minuto

Record ng audio

Mayo 12, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 26, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 9, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Pagbabangko at Pananalapi

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – 5/26/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Hunyo 23, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Patakaran 1

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – Draft Energy Service Provider Agreement Documents (ipinagpapatuloy)

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Barclays Loan para sa $12 Million

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Kasunduan sa Pagkontrol ng Account

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $6 Milyon

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $2.98 Milyon

Agenda packet – Mga Dokumento sa Pagtatakda ng Rate

Agenda packet – 6/9/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet (naitama)

Aytem Blg. 3 FY 16-17 Badyet

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Agosto 11, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 22, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Oktubre 27, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 12, 20169: 00 amPortola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 17, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Disyembre 15, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Enero 11, 20208: 00 amOrrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 23, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 27, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Lifecycle ng Batas

minuto

Pebrero 29, 202010: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video: Bahagi 1 – Kasaysayan, Mga Programa, at Marketing

Video: Bahagi 2 – Pangangalaga sa Customer at Regulatory Affairs

Video: Bahagi 3 – Pagkuha ng Enerhiya, Pananalapi, at Komunikasyon sa Lupon

Handout – Misyon ng PCE at Mga Madiskarteng Layunin

Handout – Opt-Up at Opt-Out Stats

Handout – Mga Acronym at Tuntunin

Marso 26, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Mayo 28, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong (na-update)

Pagtatanghal

Pagre-record - Bahagi 1

Pagre-record - Bahagi 2

minuto

Hunyo 25, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Agosto 27, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 26, 20208: 30 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Oktubre 22, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 19, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatanghal sa Nuclear Attitudes

Pagtatala

minuto

Disyembre 17, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

ICF Presentation sa Storage at Baterya

minuto

 

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pebrero 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Mga Aytem Blg. 16 Ulat sa Pagkuha

Pagtatanghal

minuto

Abril 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

PG&E Presentation sa Time-of-Use Transition para sa PCE

minuto

Mayo 23, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Hunyo 27, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Paglalahad ng Pananalapi at Badyet

minuto

Hulyo 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Handout – Buod ng Hulyo 12, 2019 Wildfire Package

Pagtatanghal

Presentasyon sa Electric Building Design sa Redwood City

minuto

Agosto 22, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 28, 20198: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Suriin ang Katayuan ng Mga Istratehikong Layunin ng PCE

Handout – Gallagher Consulting Group Team para sa PCE

Handout – Iskedyul ng PCE Strategic Plan

Handout – Pagtatapos ng 1029 Legislative Session Bill Report

Handout – Mga Panganib at Oportunidad sa Regulasyon

minuto

Oktubre 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 25, 20194: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Nobyembre 21, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Item 6 – PG&E Bankruptcy Status at Utility Restructuring Handouts

minuto

Disyembre 19, 20195: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Disyembre 19, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20182: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Enero 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Karagdagang Slide ng Climate Lobby ng Citizen

minuto

Marso 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 24, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20185: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Hulyo 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Ang "You Have Great Energy" Spanish Video

minuto

Agosto 23, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

PCE Fiscal Year 2017-18 Audited Financial Statements

Patakaran 10 – Patakaran sa Sustainable Workforce

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 15, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Nobyembre 26, 201812: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 20, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatala

minuto

Enero 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Pebrero 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Marso 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 22, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

 

Mayo 27, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hunyo 24, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 22, 20216: 30 pmKinansela ang pagpupulong

Paunawa sa Pagkansela

Agosto 26, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 25, 20219: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pampublikong Komento

Pagtatala

minuto

Oktubre 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 18, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Disyembre 16, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 23, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-23-24 Agenda

05-23-24 Pakete ng Agenda

05-23-2024 BOD Slides

Aytem 10 – Ulat ng CAC

Abril 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

04-25-2024 REVISED Agenda

04-25-2024 REVISED Agenda Packet

04-25-2024 Paglalahad

04-25-2024 Public Comment

04-25-2024 Pagre-record

04-25-2024 Mga Huling Minuto

Marso 28, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-28-2024 Agenda

03-28-2024 Pakete ng Agenda

03-28-2024 Paglalahad

Pebrero 22, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

02-22-24 Agenda

02-22-24 Pakete ng Agenda

02-22-24 Public Comment

Aytem 01 – Mga Minuto para sa Pag-apruba

02-22-24 Paglalahad

02-22-24 Pagre-record

02-24-2024 Minuto

Enero 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

01-25-2024 Agenda

01-25-2024 Pakete ng Agenda

01-25-2024 Paglalahad

01-25-2024 Pagre-record

01-25-2024 Minuto

Enero 26, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

01-26-2023 Agenda

01-26-2023 Pakete ng Agenda

01-26-2023 Paglalahad

01-26-2023 Pagre-record

01-26-23 Minuto

Pebrero 23, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

02-23-2023 Agenda

02-23-2023 Pakete ng Agenda

02-23-2023 Paglalahad

02-23-2023 Pagre-record

02-23-2023 Minuto

Marso 23, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-23-2023 Agenda
03-23-2023 Pakete ng Agenda
03-23-2023 Paglalahad
03-23-2023 Pagre-record
Marso Public Comment
03-23-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 15 pmEspesyal na Pagpupulong
Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Espesyal na Agenda

04-27-2023 Special Agenda Packet

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Agenda

04-27-2023 Pakete ng Agenda

04-27-2023 Pampublikong Komento – Aytem 9

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Mayo 25, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-25-2023 Binagong Agenda

05-25-2023 Binagong Agenda Packet

05-25-2023 Paglalahad

05-25-2023 Pagre-record

05-25-23 Minuto

Hunyo 22, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

06-22-2023 Agenda

06-22-2023 Pakete ng Agenda

06-22-2023 Pampublikong Komento – Aytem 8

06-22-2023 Paglalahad

06-22-2023 Pagre-record

06-22-23 Minuto

Hulyo 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

07-27-2023 Agenda

07-27-2023 Pakete ng Agenda

07-27-2023 Public Comment

07-27-2023 Paglalahad

07-27-2023 Pagre-record

07-27-2023 Minuto

Agosto 24, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

08-24-2023 Binagong Agenda

08-24-2023 Binagong Agenda Packet

08-24-2023 Paglalahad

Aytem 04 – Attachment K

08-24-2023 Pagre-record

08-24-2023 Minuto

Septiyembre 28, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

09-28-2023 Agenda

09-28-2023 Pakete ng Agenda

09-28-2023 Paglalahad

09-28-2023 Pagre-record

09-28-2023 Minuto

Oktubre 26, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

10-26-2023 Agenda

10-26-2023 Pakete ng Agenda

10-26-2023 Numero ng Aytem ng Agenda 3

10-26-2023 Paglalahad

10-26-2023 Pagre-record

10-26-2023 Minuto

Nobyembre 16, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

11-16-2023 Agenda

11-16-2023 Pakete ng Agenda

11-16-2023 Paglalahad

11-16-2023 Pagre-record

11-16-2023 Minuto

Disyembre 21, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

12-21-2023 Agenda

12-21-2023 Pakete ng Agenda

12-21-2023 Paglalahad

12-21-2023 Pagre-record

12-21-2023 Minuto

Enero 18, 20225: 00 pmEspesyal na Meeting Video/Teleconference

01-18-2022 Agenda

01-18-2022 Pakete ng Agenda

01-18-2022 Paglalahad

01-18-2022 Pagre-record

01-18-2022 Minuto

Enero 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

01-27-2022 Agenda

01-27-2022 Pakete ng Agenda

01-27-2022 Iminungkahing Agenda

01-27-2022 Paglalahad

01-27-2022 Pagre-record

01-27-2022 Minuto

Pebrero 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

02-24-2022 Agenda

02-24-2022 Pakete ng Agenda

02-24-2022 Paglalahad

02-24-2022 Public Comment

02-24-2022 Pagre-record

02-24-2022 Minuto

Marso 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

03-24-2022 Agenda

03-24-2022 Pakete ng Agenda

03-24-2022 Paglalahad

03-24-2022 Pagre-record

03-24-2022 Minuto

Abril 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

04-28-2022 Agenda

04-28-2022 Pakete ng Agenda

04-28-2022 Public Comment

04-28-2022 Paglalahad

04-28-2022 Pagre-record

04-28-2022 Minuto

Mayo 26, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

05-26-2022 Agenda

05-26-2022 Pakete ng Agenda

05-26-2022 Paglalahad

05-26-2022 Pagre-record

05-26-2022 Minuto

Hunyo 23, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

06-23-2022 Agenda

06-23-2022 Pakete ng Agenda

06-23-2022 Paglalahad

06-23-2022 Pagre-record

06-23-2022 Minuto

Hulyo 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

07-28-2022 Agenda

07-28-2022 Pakete ng Agenda

07-28-2022 Public Comment

07-28-2022 Paglalahad

07-28-2022 Pagre-record

07-28-2022 Minuto

Agosto 25, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

08-25-2022 Agenda

08-25-2022 Pakete ng Agenda

08-25-2022 Paglalahad

08-25-2022 Pagre-record

08-25-2022 Minuto

Septiyembre 22, 20225: 30 pmVideo/Teleconference

09-22-2022 Agenda

09-22-2022 Pakete ng Agenda

2035 Decarb Plan – Kumpletong Pagsusuri at Draft na Plano

09-22-2022 Paglalahad

09-22-2022 Pagre-record

09-22-2022 Minuto

Oktubre 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

10-27-2022 Agenda

10-27-2022 Pakete ng Agenda

10-27-2022 Paglalahad

10-27-2022 Pagre-record

10-27-22 Minuto

Nobyembre 17, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

11-17-2022 Agenda

11-17-2022 Pakete ng Agenda

11-17-2022 Paglalahad

11-17-2022 Pagre-record

11-17-22 Minuto

Disyembre 15, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

12-15-2022 Agenda

12-15-2022 Pakete ng Agenda

12-15-2022 Paglalahad

12-15-2022 Pagre-record

12-15-22 Minuto

Enero 26, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 25, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 22, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 24, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Septiyembre 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 18, 20174: 30 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Oktubre 26, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 16, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 14, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Taunang Ulat sa Pag-audit ng PCE

Pagtatanghal

minuto

Marso 31, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 2 – Ulat ng Staff ng County

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4 – Mga komento sa Energy Services Provider RFP

Record ng audio

minuto

Abril 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Abril 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Record ng audio

Marso 24, 20167: 00 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft Implementation Plan

Ang Draft Energy Services ay Nagbibigay ng Kahilingan para sa Proposal

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 3 – Debrief ng Programa ng PCE

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4-5 – Draft Implementation Plan at Energy Services RFP

minuto

Record ng audio

Mayo 12, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 26, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 9, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Pagbabangko at Pananalapi

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – 5/26/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Hunyo 23, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Patakaran 1

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – Draft Energy Service Provider Agreement Documents (ipinagpapatuloy)

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Barclays Loan para sa $12 Million

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Kasunduan sa Pagkontrol ng Account

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $6 Milyon

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $2.98 Milyon

Agenda packet – Mga Dokumento sa Pagtatakda ng Rate

Agenda packet – 6/9/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet (naitama)

Aytem Blg. 3 FY 16-17 Badyet

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Agosto 11, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 22, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Oktubre 27, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 12, 20169: 00 amPortola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 17, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Disyembre 15, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Enero 11, 20208: 00 amOrrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 23, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 27, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Lifecycle ng Batas

minuto

Pebrero 29, 202010: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video: Bahagi 1 – Kasaysayan, Mga Programa, at Marketing

Video: Bahagi 2 – Pangangalaga sa Customer at Regulatory Affairs

Video: Bahagi 3 – Pagkuha ng Enerhiya, Pananalapi, at Komunikasyon sa Lupon

Handout – Misyon ng PCE at Mga Madiskarteng Layunin

Handout – Opt-Up at Opt-Out Stats

Handout – Mga Acronym at Tuntunin

Marso 26, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Mayo 28, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong (na-update)

Pagtatanghal

Pagre-record - Bahagi 1

Pagre-record - Bahagi 2

minuto

Hunyo 25, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Agosto 27, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 26, 20208: 30 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Oktubre 22, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 19, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatanghal sa Nuclear Attitudes

Pagtatala

minuto

Disyembre 17, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

ICF Presentation sa Storage at Baterya

minuto

 

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pebrero 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Mga Aytem Blg. 16 Ulat sa Pagkuha

Pagtatanghal

minuto

Abril 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

PG&E Presentation sa Time-of-Use Transition para sa PCE

minuto

Mayo 23, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Hunyo 27, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Paglalahad ng Pananalapi at Badyet

minuto

Hulyo 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Handout – Buod ng Hulyo 12, 2019 Wildfire Package

Pagtatanghal

Presentasyon sa Electric Building Design sa Redwood City

minuto

Agosto 22, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 28, 20198: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Suriin ang Katayuan ng Mga Istratehikong Layunin ng PCE

Handout – Gallagher Consulting Group Team para sa PCE

Handout – Iskedyul ng PCE Strategic Plan

Handout – Pagtatapos ng 1029 Legislative Session Bill Report

Handout – Mga Panganib at Oportunidad sa Regulasyon

minuto

Oktubre 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 25, 20194: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Nobyembre 21, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Item 6 – PG&E Bankruptcy Status at Utility Restructuring Handouts

minuto

Disyembre 19, 20195: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Disyembre 19, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20182: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Enero 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Karagdagang Slide ng Climate Lobby ng Citizen

minuto

Marso 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 24, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20185: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Hulyo 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Ang "You Have Great Energy" Spanish Video

minuto

Agosto 23, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

PCE Fiscal Year 2017-18 Audited Financial Statements

Patakaran 10 – Patakaran sa Sustainable Workforce

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 15, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Nobyembre 26, 201812: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 20, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatala

minuto

Enero 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Pebrero 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Marso 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 22, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

 

Mayo 27, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hunyo 24, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 22, 20216: 30 pmKinansela ang pagpupulong

Paunawa sa Pagkansela

Agosto 26, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 25, 20219: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pampublikong Komento

Pagtatala

minuto

Oktubre 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 18, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Disyembre 16, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 23, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-23-24 Agenda

05-23-24 Pakete ng Agenda

05-23-2024 BOD Slides

Aytem 10 – Ulat ng CAC

Abril 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

04-25-2024 REVISED Agenda

04-25-2024 REVISED Agenda Packet

04-25-2024 Paglalahad

04-25-2024 Public Comment

04-25-2024 Pagre-record

04-25-2024 Mga Huling Minuto

Marso 28, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-28-2024 Agenda

03-28-2024 Pakete ng Agenda

03-28-2024 Paglalahad

Pebrero 22, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

02-22-24 Agenda

02-22-24 Pakete ng Agenda

02-22-24 Public Comment

Aytem 01 – Mga Minuto para sa Pag-apruba

02-22-24 Paglalahad

02-22-24 Pagre-record

02-24-2024 Minuto

Enero 25, 20246: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

01-25-2024 Agenda

01-25-2024 Pakete ng Agenda

01-25-2024 Paglalahad

01-25-2024 Pagre-record

01-25-2024 Minuto

Enero 26, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

01-26-2023 Agenda

01-26-2023 Pakete ng Agenda

01-26-2023 Paglalahad

01-26-2023 Pagre-record

01-26-23 Minuto

Pebrero 23, 20236: 30 pmVideo/Teleconference

02-23-2023 Agenda

02-23-2023 Pakete ng Agenda

02-23-2023 Paglalahad

02-23-2023 Pagre-record

02-23-2023 Minuto

Marso 23, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-23-2023 Agenda
03-23-2023 Pakete ng Agenda
03-23-2023 Paglalahad
03-23-2023 Pagre-record
Marso Public Comment
03-23-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 15 pmEspesyal na Pagpupulong
Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Espesyal na Agenda

04-27-2023 Special Agenda Packet

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Abril 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Agenda

04-27-2023 Pakete ng Agenda

04-27-2023 Pampublikong Komento – Aytem 9

04-27-2023 Paglalahad

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Mayo 25, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-25-2023 Binagong Agenda

05-25-2023 Binagong Agenda Packet

05-25-2023 Paglalahad

05-25-2023 Pagre-record

05-25-23 Minuto

Hunyo 22, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

06-22-2023 Agenda

06-22-2023 Pakete ng Agenda

06-22-2023 Pampublikong Komento – Aytem 8

06-22-2023 Paglalahad

06-22-2023 Pagre-record

06-22-23 Minuto

Hulyo 27, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

07-27-2023 Agenda

07-27-2023 Pakete ng Agenda

07-27-2023 Public Comment

07-27-2023 Paglalahad

07-27-2023 Pagre-record

07-27-2023 Minuto

Agosto 24, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

08-24-2023 Binagong Agenda

08-24-2023 Binagong Agenda Packet

08-24-2023 Paglalahad

Aytem 04 – Attachment K

08-24-2023 Pagre-record

08-24-2023 Minuto

Septiyembre 28, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

09-28-2023 Agenda

09-28-2023 Pakete ng Agenda

09-28-2023 Paglalahad

09-28-2023 Pagre-record

09-28-2023 Minuto

Oktubre 26, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

10-26-2023 Agenda

10-26-2023 Pakete ng Agenda

10-26-2023 Numero ng Aytem ng Agenda 3

10-26-2023 Paglalahad

10-26-2023 Pagre-record

10-26-2023 Minuto

Nobyembre 16, 20235: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

11-16-2023 Agenda

11-16-2023 Pakete ng Agenda

11-16-2023 Paglalahad

11-16-2023 Pagre-record

11-16-2023 Minuto

Disyembre 21, 20236: 30 pmTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

12-21-2023 Agenda

12-21-2023 Pakete ng Agenda

12-21-2023 Paglalahad

12-21-2023 Pagre-record

12-21-2023 Minuto

Enero 18, 20225: 00 pmEspesyal na Meeting Video/Teleconference

01-18-2022 Agenda

01-18-2022 Pakete ng Agenda

01-18-2022 Paglalahad

01-18-2022 Pagre-record

01-18-2022 Minuto

Enero 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

01-27-2022 Agenda

01-27-2022 Pakete ng Agenda

01-27-2022 Iminungkahing Agenda

01-27-2022 Paglalahad

01-27-2022 Pagre-record

01-27-2022 Minuto

Pebrero 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

02-24-2022 Agenda

02-24-2022 Pakete ng Agenda

02-24-2022 Paglalahad

02-24-2022 Public Comment

02-24-2022 Pagre-record

02-24-2022 Minuto

Marso 24, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

03-24-2022 Agenda

03-24-2022 Pakete ng Agenda

03-24-2022 Paglalahad

03-24-2022 Pagre-record

03-24-2022 Minuto

Abril 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

04-28-2022 Agenda

04-28-2022 Pakete ng Agenda

04-28-2022 Public Comment

04-28-2022 Paglalahad

04-28-2022 Pagre-record

04-28-2022 Minuto

Mayo 26, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

05-26-2022 Agenda

05-26-2022 Pakete ng Agenda

05-26-2022 Paglalahad

05-26-2022 Pagre-record

05-26-2022 Minuto

Hunyo 23, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

06-23-2022 Agenda

06-23-2022 Pakete ng Agenda

06-23-2022 Paglalahad

06-23-2022 Pagre-record

06-23-2022 Minuto

Hulyo 28, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

07-28-2022 Agenda

07-28-2022 Pakete ng Agenda

07-28-2022 Public Comment

07-28-2022 Paglalahad

07-28-2022 Pagre-record

07-28-2022 Minuto

Agosto 25, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

08-25-2022 Agenda

08-25-2022 Pakete ng Agenda

08-25-2022 Paglalahad

08-25-2022 Pagre-record

08-25-2022 Minuto

Septiyembre 22, 20225: 30 pmVideo/Teleconference

09-22-2022 Agenda

09-22-2022 Pakete ng Agenda

2035 Decarb Plan – Kumpletong Pagsusuri at Draft na Plano

09-22-2022 Paglalahad

09-22-2022 Pagre-record

09-22-2022 Minuto

Oktubre 27, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

10-27-2022 Agenda

10-27-2022 Pakete ng Agenda

10-27-2022 Paglalahad

10-27-2022 Pagre-record

10-27-22 Minuto

Nobyembre 17, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

11-17-2022 Agenda

11-17-2022 Pakete ng Agenda

11-17-2022 Paglalahad

11-17-2022 Pagre-record

11-17-22 Minuto

Disyembre 15, 20226: 30 pmVideo/Teleconference

12-15-2022 Agenda

12-15-2022 Pakete ng Agenda

12-15-2022 Paglalahad

12-15-2022 Pagre-record

12-15-22 Minuto

Enero 26, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 23, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Abril 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 25, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 22, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 27, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 24, 20176: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Septiyembre 23, 20179: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 18, 20174: 30 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Oktubre 26, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 16, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 14, 20176: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Taunang Ulat sa Pag-audit ng PCE

Pagtatanghal

minuto

Marso 31, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 2 – Ulat ng Staff ng County

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4 – Mga komento sa Energy Services Provider RFP

Record ng audio

minuto

Abril 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Abril 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Record ng audio

Marso 24, 20167: 00 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft Implementation Plan

Ang Draft Energy Services ay Nagbibigay ng Kahilingan para sa Proposal

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 3 – Debrief ng Programa ng PCE

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4-5 – Draft Implementation Plan at Energy Services RFP

minuto

Record ng audio

Mayo 12, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 26, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 9, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Pagbabangko at Pananalapi

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – 5/26/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Record ng audio

minuto

Hunyo 23, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet – Patakaran 1

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – Draft Energy Service Provider Agreement Documents (ipinagpapatuloy)

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Barclays Loan para sa $12 Million

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Kasunduan sa Pagkontrol ng Account

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $6 Milyon

Pakete ng agenda – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $2.98 Milyon

Agenda packet – Mga Dokumento sa Pagtatakda ng Rate

Agenda packet – 6/9/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 14, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Agenda packet (naitama)

Aytem Blg. 3 FY 16-17 Badyet

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Hulyo 28, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Agosto 11, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 22, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Oktubre 27, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 12, 20169: 00 amPortola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 17, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Disyembre 15, 20166: 30 pmSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Enero 11, 20208: 00 amOrrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 23, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 27, 20206: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Lifecycle ng Batas

minuto

Pebrero 29, 202010: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video: Bahagi 1 – Kasaysayan, Mga Programa, at Marketing

Video: Bahagi 2 – Pangangalaga sa Customer at Regulatory Affairs

Video: Bahagi 3 – Pagkuha ng Enerhiya, Pananalapi, at Komunikasyon sa Lupon

Handout – Misyon ng PCE at Mga Madiskarteng Layunin

Handout – Opt-Up at Opt-Out Stats

Handout – Mga Acronym at Tuntunin

Marso 26, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Mayo 28, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong (na-update)

Pagtatanghal

Pagre-record - Bahagi 1

Pagre-record - Bahagi 2

minuto

Hunyo 25, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 23, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Agosto 27, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 26, 20208: 30 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Oktubre 22, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 19, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatanghal sa Nuclear Attitudes

Pagtatala

minuto

Disyembre 17, 20206: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

ICF Presentation sa Storage at Baterya

minuto

 

Enero 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pebrero 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 28, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Mga Aytem Blg. 16 Ulat sa Pagkuha

Pagtatanghal

minuto

Abril 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

PG&E Presentation sa Time-of-Use Transition para sa PCE

minuto

Mayo 23, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Hunyo 27, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Paglalahad ng Pananalapi at Badyet

minuto

Hulyo 25, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Handout – Buod ng Hulyo 12, 2019 Wildfire Package

Pagtatanghal

Presentasyon sa Electric Building Design sa Redwood City

minuto

Agosto 22, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 28, 20198: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Suriin ang Katayuan ng Mga Istratehikong Layunin ng PCE

Handout – Gallagher Consulting Group Team para sa PCE

Handout – Iskedyul ng PCE Strategic Plan

Handout – Pagtatapos ng 1029 Legislative Session Bill Report

Handout – Mga Panganib at Oportunidad sa Regulasyon

minuto

Oktubre 24, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 25, 20194: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Nobyembre 21, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Item 6 – PG&E Bankruptcy Status at Utility Restructuring Handouts

minuto

Disyembre 19, 20195: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Disyembre 19, 20196: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20182: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Enero 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Pagtatanghal

minuto

Pebrero 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Karagdagang Slide ng Climate Lobby ng Citizen

minuto

Marso 22, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Abril 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 24, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 28, 20185: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pagtatanghal

Hulyo 26, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Ang "You Have Great Energy" Spanish Video

minuto

Agosto 23, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 25, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

PCE Fiscal Year 2017-18 Audited Financial Statements

Patakaran 10 – Patakaran sa Sustainable Workforce

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 15, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Nobyembre 26, 201812: 00 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Disyembre 20, 20186: 30 pmPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Enero 12, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatala

minuto

Enero 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Pebrero 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Marso 25, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Abril 22, 20215: 30 pmVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

 

Mayo 27, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hunyo 24, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Hulyo 22, 20216: 30 pmKinansela ang pagpupulong

Paunawa sa Pagkansela

Agosto 26, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Septiyembre 25, 20219: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pampublikong Komento

Pagtatala

minuto

Oktubre 28, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Nobyembre 18, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto

Disyembre 16, 20216: 30 pmVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagtatala

minuto