Archive ng Audit and Finance Committee Meetings

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

petsaoraslugarkagamitan
Pebrero 12, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Mayo 13, 20248: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Pagtatanghal ng AFC

05-13-24 Pagre-record

Pebrero 13, 20238: 30 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Paglalahad

02-13-2023 Pagre-record

02-13-23 Minuto

Mayo 8, 20238: 30 amKinansela

05-08-2023 Pagkansela

Mayo 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-16-2023 Agenda

05-16-2023 Pakete ng Agenda

05-16-2023 Paglalahad

05-16-2023 Pagre-record

05-16-2023 Minuto

Hunyo 12, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Agosto 14, 20238: 30 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

08-14-2023 Minuto

Septiyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Espesyal na Agenda

09-11-2023 Special Agenda Packet

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

09-11-2023 Minuto

Oktubre 16, 20238: 30 amVideo/Teleconference/TBD

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 Paglalahad

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 20238: 30 amKinansela

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 20238: 30 amEspesyal na Pagpupulong
2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-2023 Agenda

12-11-2023 Pakete ng Agenda

12-11-2023 Paglalahad

12-11-2023 Pagre-record

Enero 13, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Enero 27, 20226: 25 pmKinansela ang pagpupulong

01-27-2022 Abiso sa Pagkansela

Pebrero 14, 20228: 30 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Mayo 9, 20228: 30 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Agenda

05-09-2022 Pakete ng Agenda

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 20228: 30 amVideo/Teleconference

06-13-2022 Agenda

06-13-2022 Pakete ng Agenda

06-13-2022 Paglalahad

06-13-2022 Minuto

Agosto 8, 20228: 30 amKinansela ang pagpupulong

08-08-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 15, 20228: 30 amEspesyal na Pagpupulong – Video/Teleconference

08-15-2022 Agenda

08-15-2022 Pakete ng Agenda

08-15-2022 Paglalahad

08-15-22 Minuto

Oktubre 12, 20228: 30 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 20228: 30 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Pebrero 11, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

02-11-2019 Minuto

Mayo 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

05-13-2019 Minuto

Hunyo 10, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

06-10-2019 Minuto

Septiyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Slide ng Draft PCE Audited Financial Statements FY 2018-2019

11-13-2019 Minuto

Disyembre 9, 201910: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

12-09-2019 Minuto

Enero 22, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Mga Meeting Minutes

Pebrero 13, 20182: 15 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Mayo 8, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Hunyo 11, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Septiyembre 11, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 9, 20189: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Nobyembre 13, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 10, 201810: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Meeting Minutes

Mayo 31, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Mga Meeting Minutes

Hulyo 17, 20172: 00 pmTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 555 Marshall St, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Oktubre 23, 201711: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Disyembre 11, 201710: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Meeting Minutes

Pebrero 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 14, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Agosto 9, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 00 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 8, 20218: 30 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pebrero 10, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

 

Nobyembre 18, 20216: 25 pm(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Marso 9, 202010: 00 amTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mayo 11, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa ESG Data

Presentasyon sa FY2020-2021 Budget

Agosto 10, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Presentasyon sa Pinansyal

Oktubre 13, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 202010: 00 amVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal