Archive ng mga Pulong ng Executive Committee

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Nobyembre 6, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Enero 10, 202210: 00 amVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Pakete ng Agenda

01-10-2022 Paglalahad

01-10-2022 Minuto

Pebrero 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Pakete ng Agenda

02-14-2022 Paglalahad

02-14-2022 Minuto

Marso 14, 202210: 00 amVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Paglalahad

03-14-2022 Minuto

Abril 11, 202210: 00 amVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Paglalahad

04-11-2022 Minuto

Mayo 9, 202210: 00 amVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Paglalahad

05-09-2022 Minuto

Hunyo 13, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210: 00 amVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Paglalahad

08-08-22 Minuto

Septiyembre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Pakete ng Agenda

09-12-2022 Paglalahad

09-12-22 Minuto

Oktubre 12, 202210: 00 amVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Pakete ng Agenda

10-12-2022 Paglalahad

10-12-22 Minuto

Nobyembre 7, 202210: 00 amVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Pakete ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Paglalahad

11-07-22 Minuto

Disyembre 5, 202210: 00 amVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Pakete ng Agenda

12-05-2022 Paglalahad

12-05-22 Minuto

Enero 13, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 9, 20208: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

minuto

Abril 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

minuto

Mayo 11, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 8, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

minuto

Hulyo 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

minuto

Agosto 10, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

minuto

Septiyembre 14, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

minuto

Oktubre 13, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 9, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

minuto

Disyembre 7, 20208: 00 am

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagbabago ng Pangalan

minuto

Enero 14, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 8, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 13, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hunyo 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 8, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

minuto

Agosto 12, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Septiyembre 10, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

minuto

Oktubre 15, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 13, 20198: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198: 00 am

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

minuto

Enero 8, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 12, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 12, 20188: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 14, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hunyo 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 9, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 13, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

minuto

Septiyembre 11, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

minuto

Oktubre 11, 201811: 00 amWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Pagpupulong agenda

Oktubre 15, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 5, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 10, 20188: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Pebrero 13, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Marso 13, 20178: 00 amRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 10, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Mayo 8, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 10, 20178: 00 amHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Septiyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 10, 20178: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 11, 20178: 00 amPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Abril 20, 20165: 00 pmSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163: 30 pmOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Hulyo 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Agosto 8, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Septiyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Oktubre 11, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Nobyembre 14, 20168: 00 am

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

Pakete ng agenda

minuto

Disyembre 12, 20168: 00 amRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Pagpupulong agenda

minuto

Enero 11, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Pebrero 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Marso 8, 20218: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

minuto

Abril 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Mayo 10, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Pagtatanghal ng Budget

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

minuto

Hunyo 14, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Hulyo 12, 202110: 00 amKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 13, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Septiyembre 29, 202111: 30 am(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Oktubre 12, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

minuto

Nobyembre 8, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

Disyembre 6, 202110: 00 amVideo/Teleconference

adyenda

Pakete ng Agenda

minuto

petsaoraslugarkagamitan
Mayo 13, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-13-24 Agenda

05-13-24 Pakete ng Agenda

05-13-24 Paglalahad

05-13-24 Pagre-record

Hunyo 10, 202410: 00 am

06.10.2024 Agenda

06.10.2024 Agenda Packet

Abril 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Paglalahad

04-08-24 Pagre-record

Marso 11, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

03-11-24 Pagre-record

Pebrero 12, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Enero 8, 202410: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310: 00 amVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Pakete ng Agenda

01-09-2023 Pagre-record

01-09-2023 Minuto

Pebrero 13, 202310: 00 amVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Pakete ng Agenda

02-13-2023 Pagre-record

Marso 13, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Pakete ng Agenda

03-13-2023 Paglalahad

03-13-2023 Pagre-record

03-13-2023 Minuto

Abril 10, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Pakete ng Agenda
04-10-2023 Paglalahad
04-10-2023 Pagre-record

04-10-2023 Minuto

Mayo 8, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Pakete ng Agenda

05-08-2023 Paglalahad

05-08-2023 Pagre-record

05-08-2023 Minuto

Hunyo 12, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Pakete ng Agenda

06-12-2023 Paglalahad

06-12-2023 Pagre-record

06-12-2023 Minuto

Hulyo 10, 202310: 00 amKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Pakete ng Agenda

08-14-2023 Paglalahad

08-14-2023 Pagre-record

Septiyembre 11, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Pakete ng Agenda

09-11-2023 Paglalahad

09-11-2023 Pagre-record

Oktubre 16, 202310: 00 am2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Pakete ng Agenda

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1