Lupon ng mga Direktor

Ang Lupon ng mga Direktor ay binubuo ng mga halal na opisyal mula sa bawat isa sa 20 lungsod sa loob ng County ng San Mateo, kasama ang lungsod ng Los Banos, at mula sa county (kumakatawan sa mga hindi pinagsama-samang lugar ng San Mateo County).

Mga pagpupulong

Ang Lupon ng mga Direktor ay nagpupulong sa ikaapat na Huwebes ng bawat buwan (maliban sa Setyembre, Nobyembre, at Disyembre) sa ganap na 6:30 ng gabi Pakitingnan ang naka-post na iskedyul ng pagpupulong para sa mga detalye. Pakitandaan na ang lokasyon ng pagpupulong (mga opsyon sa address o teleconference) ay iaanunsyo sa agenda. Ang lahat ng mga agenda ng pagpupulong ay ipo-post dito nang hindi bababa sa 72 oras bago ang bawat pagpupulong.

 

Mag-subscribe sa aming mga abiso sa pagpupulong

Paano sumali sa pulong

Ang aming mga pagpupulong ay kasalukuyang hybrid na may mga opsyon na sumali sa malayo o nang personal. Mangyaring mag-click sa agenda ng pulong para sa mga detalye at mga tagubilin.

PetsaOrasLokasyonMga materyalesSumali sa Pulong
Marso 28, 20246:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-28-2024 Agenda

03-28-2024 Agenda Packet

03-28-2024 Presentasyon

Mag-zoom, Virtual Meeting Linkhttps://pencleanenergy.zoom.us/j/87496649657
ID ng pulong: 874-9664-9657 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Pebrero 22, 20246:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

02-22-24 Agenda

02-22-24 Pakete ng Agenda

02-22-24 Public Comment

Aytem 01 – Mga Minuto para sa Pag-apruba

02-22-24 Paglalahad

02-22-24 Pagre-record

Mag-zoom, Virtual Meeting Linkhttps://pencleanenergy.zoom.us/j/87496649657
ID ng pulong: 874-9664-9657 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Enero 25, 20246:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

01-25-2024 Agenda

01-25-2024 Agenda Packet

01-25-2024 Presentasyon

01-25-2024 Pagre-record

01-25-2024 Minuto

Mag-zoom, Virtual Meeting Linkhttps://pencleanenergy.zoom.us/j/87496649657
ID ng pulong: 874-9664-9657 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Enero 26, 20236:30 ng haponVideo/Teleconference

01-26-2023 Agenda

01-26-2023 Agenda Packet

01-26-2023 Presentasyon

01-26-2023 Pagre-record

01-26-23 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Pebrero 23, 20236:30 ng haponVideo/Teleconference

02-23-2023 Agenda

02-23-2023 Agenda Packet

02-23-2023 Presentasyon

02-23-2023 Pagre-record

02-23-2023 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Marso 23, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

03-23-2023 Agenda
03-23-2023 Agenda Packet
03-23-2023 Presentasyon
03-23-2023 Pagre-record
Marso Public Comment
03-23-2023 Minuto

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517 ID ng Meeting: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Abril 27, 20236:15 haponEspesyal na Pagpupulong
Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Espesyal na Agenda

04-27-2023 Special Agenda Packet

04-27-2023 Presentasyon

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82483097057

 ID ng pulong: 824-8309-7057 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Abril 27, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | The Foundry Hotel Asheville | Teleconference | Video Conference

04-27-2023 Agenda

04-27-2023 Agenda Packet

04-27-2023 Pampublikong Komento – Aytem 9

04-27-2023 Presentasyon

04-27-2023 Pagre-record

04-27-2023 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Mayo 25, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

05-25-2023 Binagong Agenda

05-25-2023 Binagong Agenda Packet

05-25-2023 Presentasyon

05-25-2023 Pagre-record

05-25-23 Minuto

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Hunyo 22, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

06-22-2023 Agenda

06-22-2023 Agenda Packet

06-22-2023 Pampublikong Komento – Aytem 8

06-22-2023 Presentasyon

06-22-2023 Pagre-record

06-22-23 Minuto

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Hulyo 27, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

07-27-2023 Agenda

07-27-2023 Agenda Packet

07-27-2023 Pampublikong Komento

07-27-2023 Presentasyon

07-27-2023 Pagre-record

07-27-2023 Minuto

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 
827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Agosto 24, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

08-24-2023 Binagong Agenda

08-24-2023 Binagong Agenda Packet

08-24-2023 Presentasyon

Aytem 04 – Attachment K

08-24-2023 Pagre-record

08-24-2023 Minuto

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Setyembre 28, 20235:30 haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

09-28-2023 Agenda

09-28-2023 Agenda Packet

09-28-2023 Presentasyon

09-28-2023 Pagre-record

09-28-2023 Minuto

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82772843517
ID ng pulong: 827-7284-3517 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Oktubre 26, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

10-26-2023 Agenda

10-26-2023 Agenda Packet

10-26-2023 Numero ng Aytem ng Agenda 3

10-26-2023 Presentasyon

10-26-2023 Pagre-record

Mag-zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/87496649657
ID ng pulong: 874-9664-9657 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Nobyembre 16, 20235:30 haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

11-16-2023 Agenda

11-16-2023 Agenda Packet

11-16-2023 Presentasyon

11-16-2023 Pagre-record

Mag-zoom, Virtual Meeting Linkhttps://pencleanenergy.zoom.us/j/87496649657
ID ng pulong: 874-9664-9657 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Disyembre 21, 20236:30 ng haponTingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | Los Banos City Hall | Teleconference | Video Conference

12-21-2023 Agenda

12-21-2023 Agenda Packet

12-21-2023 Presentasyon

12-21-2023 Pagre-record

Mag-zoom, Virtual Meeting Linkhttps://pencleanenergy.zoom.us/j/87496649657
ID ng pulong: 874-9664-9657 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Enero 18, 20225:00 haponEspesyal na Meeting Video/Teleconference

01-18-2022 Agenda

01-18-2022 Packet ng Agenda

01-18-2022 Presentasyon

01-18-2022 Pagre-record

01-18-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Enero 27, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

01-27-2022 Agenda

01-27-2022 Packet ng Agenda

01-27-2022 Iminungkahing Agenda

01-27-2022 Presentasyon

01-27-2022 Pagre-record

01-27-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Pebrero 24, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

02-24-2022 Agenda

02-24-2022 Packet ng Agenda

02-24-2022 Presentasyon

02-24-2022 Pampublikong Komento

02-24-2022 Pagre-record

02-24-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Marso 24, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

03-24-2022 Agenda

03-24-2022 Packet ng Agenda

03-24-2022 Presentasyon

03-24-2022 Pagre-record

03-24-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Abril 28, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

04-28-2022 Agenda

04-28-2022 Pakete ng Agenda

04-28-2022 Pampublikong Komento

04-28-2022 Presentasyon

04-28-2022 Pagre-record

04-28-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Mayo 26, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

05-26-2022 Agenda

05-26-2022 Packet ng Agenda

05-26-2022 Presentasyon

05-26-2022 Pagre-record

05-26-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Hunyo 23, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

06-23-2022 Agenda

06-23-2022 Pakete ng Agenda

06-23-2022 Presentasyon

06-23-2022 Pagre-record

06-23-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Hulyo 28, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

07-28-2022 Agenda

07-28-2022 Agenda Packet

07-28-2022 Pampublikong Komento

07-28-2022 Presentasyon

07-28-2022 Pagre-record

07-28-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Agosto 25, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

08-25-2022 Agenda

08-25-2022 Packet ng Agenda

08-25-2022 Presentasyon

08-25-2022 Pagre-record

08-25-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Setyembre 22, 20225:30 haponVideo/Teleconference

09-22-2022 Agenda

09-22-2022 Packet ng Agenda

2035 Decarb Plan – Kumpletong Pagsusuri at Draft na Plano

09-22-2022 Presentasyon

09-22-2022 Pagre-record

09-22-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Oktubre 27, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

10-27-2022 Agenda

10-27-2022 Packet ng Agenda

10-27-2022 Presentasyon

10-27-2022 Pagre-record

10-27-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Nobyembre 17, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

11-17-2022 Agenda

11-17-2022 Packet ng Agenda

11-17-2022 Paglalahad

11-17-2022 Pagre-record

11-17-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Disyembre 15, 20226:30 ng haponVideo/Teleconference

12-15-2022 Agenda

12-15-2022 Pakete ng Agenda

12-15-2022 Presentasyon

12-15-2022 Pagre-record

12-15-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Enero 26, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Pebrero 23, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Marso 23, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Abril 27, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Abril 27, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Mayo 25, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Hunyo 22, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Hulyo 27, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Agosto 24, 20176:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Agosto 23, 20179:00 umagaTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Setyembre 23, 20179:00 umagaTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Oktubre 18, 20174:30 haponTanggapan ng Peninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Oktubre 26, 20176:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Nobyembre 16, 20176:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Disyembre 14, 20176:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Taunang Ulat sa Pag-audit ng PCE

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Marso 31, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 2 – Ulat ng Staff ng County

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4 – Mga Komento sa Energy Services Provider RFP

Minuto ng Pagpupulong

Record ng audio

Abril 14, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Record ng audio

Abril 28, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Record ng audio

Marso 24, 20167:00 haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Draft Implementation Plan

Ang Draft Energy Services ay Nagbibigay ng Kahilingan para sa Proposal

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 3 – Debrief ng Programa ng PCE

Mga Slide ng Presentasyon: Aytem Blg. 4-5 – Draft Implementation Plan at Energy Services RFP

Minuto ng Pagpupulong

Record ng audio

Mayo 12, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Mayo 26, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Hunyo 9, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Agenda packet – Pagbabangko at Pananalapi

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – 5/26/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Record ng audio

Hunyo 23, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Agenda packet – Patakaran 1

Agenda packet – Draft Mga Dokumento ng Kasunduan sa Provider ng Serbisyo ng Enerhiya

Agenda packet – Draft Energy Service Provider Agreement Documents (ipinagpapatuloy)

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Barclays Loan para sa $12 Million

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Kasunduan sa Pagkontrol ng Account

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $6 Milyon

Agenda packet – Mga Kasunduan sa Pautang: Pautang ng County para sa $2.98 Milyon

Agenda packet – Mga Dokumento sa Pagtatakda ng Rate

Agenda packet – 6/9/16 Minuto ng Pagpupulong

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Hulyo 14, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Agenda packet (naitama)

Aytem Blg. 3 FY 16-17 Badyet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Hulyo 28, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Agosto 11, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Setyembre 22, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Oktubre 27, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Nobyembre 12, 20169:00 umagaPortola Valley Community Hall, 765 Portola Rd, Portola Valley, CA 94028

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Nobyembre 17, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Disyembre 15, 20166:30 ng haponSan Mateo County Office of Education Building, Corte Madera, 101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Enero 11, 20208:00 umagaOrrick, 1000 Marsh Road, Menlo Park, 94025

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Enero 23, 20206:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pebrero 27, 20206:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Lifecycle ng Batas

Pebrero 29, 202010:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video: Bahagi 1 – Kasaysayan, Mga Programa, at Marketing

Video: Bahagi 2 – Pangangalaga sa Customer at Regulatory Affairs

Video: Bahagi 3 – Pagkuha ng Enerhiya, Pananalapi, at Komunikasyon sa Lupon

Handout – Misyon ng PCE at Mga Madiskarteng Layunin

Handout – Opt-Up at Opt-Out Stats

Handout – Mga Acronym at Tuntunin

Marso 26, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagre-record

Abril 23, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Mayo 28, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong (na-update)

Pagtatanghal

Pagre-record - Bahagi 1

Pagre-record - Bahagi 2

Hunyo 25, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagre-record

Hulyo 23, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Agosto 27, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Setyembre 26, 20208:30 umagaVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Oktubre 22, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagre-record

Nobyembre 19, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagtatanghal sa Nuclear Attitudes

Pagre-record

Disyembre 17, 20206:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Enero 24, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

ICF Presentation sa Storage at Baterya

Minuto ng Pagpupulong

Enero 24, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pebrero 28, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Marso 28, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Mga Item Blg. 16 Ulat sa Pagkuha

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Abril 25, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

PG&E Presentation sa Time-of-Use Transition para sa PCE

Minuto ng Pagpupulong

Mayo 23, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Hunyo 27, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Paglalahad ng Pananalapi at Badyet

Minuto ng Pagpupulong

Hulyo 25, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Handout – Buod ng Hulyo 12, 2019 Wildfire Package

Pagtatanghal

Presentasyon sa Electric Building Design sa Redwood City

Agosto 22, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Setyembre 28, 20198:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Suriin ang Katayuan ng Mga Istratehikong Layunin ng PCE

Handout – Gallagher Consulting Group Team para sa PCE

Handout – Iskedyul ng PCE Strategic Plan

Handout – Pagtatapos ng 1029 Legislative Session Bill Report

Handout – Mga Panganib at Oportunidad sa Regulasyon

Oktubre 24, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Oktubre 25, 20194:00 haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Nobyembre 21, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Item 6 – PG&E Bankruptcy Status at Utility Restructuring Handouts

Disyembre 19, 20195:30 haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Disyembre 19, 20196:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Enero 12, 20182:30 haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pagtatanghal

Video ng Pagtatanghal

Enero 25, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Na-update na Mga Pahayag sa Pananalapi sa kalagitnaan ng Taon

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Pebrero 22, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mga Karagdagang Slide ng Climate Lobby ng Citizen

Minuto ng Pagpupulong

Marso 22, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Abril 26, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Mayo 24, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Hunyo 28, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Hunyo 28, 20185:00 haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pagtatanghal

Hulyo 26, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Ang "You Have Great Energy" Spanish Video

Agosto 23, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Setyembre 29, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Oktubre 11, 201811:00 umagaWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Agenda ng pagpupulong

Oktubre 25, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

PCE Fiscal Year 2017-18 Audited Financial Statements

Patakaran 10 – Patakaran sa Sustainable Workforce

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Nobyembre 15, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Nobyembre 26, 201812:00 haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Disyembre 20, 20186:30 ng haponPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Minuto ng Pagpupulong

Enero 12, 20215:30 haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagre-record

Lumipas na ang oras ng pagpupulong.

Enero 28, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Lumipas na ang oras ng pagpupulong

Pebrero 25, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagre-record

Lumipas na ang oras ng pagpupulong

Marso 25, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Komento ng publiko

Pagtatanghal

Pagre-record

Lumipas na ang oras ng pagpupulong

Abril 22, 20215:30 haponVideo/Teleconference

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Pagtatanghal

Pagre-record

Lumipas na ang pulong na ito

Mayo 27, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Lumipas na ang pulong na ito.

Hunyo 24, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Lumipas na ang pulong na ito.
Hulyo 22, 20216:30 ng haponKinansela ang pagpupulong

Paunawa sa Pagkansela

Agosto 26, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Zoom Video Conference: https://pencleanenergy.zoom.us/j/97769396821

Audio Conference: i-dial ang 1(669)900-9128; ID ng Pagpupulong: 977-6939-6821; Password: 24JMPgf1

Setyembre 25, 20219:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pampublikong Komento

Pagre-record

Zoom Video Conference: https://pencleanenergy.zoom.us/j/97769396821

Audio Conference: 1(669)900-9128; ID ng pulong: 851-3157-0337; Passcode: tf054YRD o 3288-8631

Oktubre 28, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong:
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Nobyembre 18, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong: 
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-7799

Disyembre 16, 20216:30 ng haponVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Pagre-record

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/82688645399
ID ng pulong:
826-8864-5399 Passcode: 2075 Telepono: +1(346)248-5399

Pagsasanay ng miyembro ng lupon