Hunyo 10, 2021 – Regular na Pagpupulong

DATE

Hunyo 10, 2021

TIME

6: 30 pm

LOCATION

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye

Mga Nai-download

SUMALI IMPORMASYON SA PULONG

Para sa video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1466706184

Para sa audio conference: i-dial ang +1 (623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 146 670 6184 na sinusundan ng #