Mayo 13, 2021 – Regular na Pagpupulong

DATE

Mayo 13, 2021

TIME

6: 30 pm

LOCATION

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye

Mga Nai-download

SUMALI IMPORMASYON SA PULONG

Video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1466706184

para sa Audio conference: i-dial ang +1(623) 404-9000,

pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 146 670 6184 na sinusundan ng #