January 11, 2024 – Regular Meeting

DATE

Enero 11, 2024

ORAS

6:30 ng hapon

LOKASYON

Tingnan ang Agenda para sa Mga Detalye: PCEA Lobby | UC Merced | Teleconference | Video Conference