Komiteng Tagapagpaganap

Ang Executive Committee ng Peninsula Clean Energy Authority Board of Directors ay may pananagutan sa pagbibigay ng administratibong pangangasiwa para sa programa. Ang kasalukuyang roster ay nakalista sa ibaba.

hurisdiksyonMiyembro ng kumite
San Mateo CountyDave Pine
AthertonRick DeGolia – Tagapangulo
BrisbaneColeen Mackin
BurlingameDonna Colson – Pangalawang Tagapangulo
Silangang Palo AltoCarlos Romero
MillbraeAnders Fung
Lambak ng PortolaJeff Aalfs
San BrunoMarty Medina

Mga pagpupulong

Ang Executive Committee ay nagpupulong sa ikalawang Lunes ng bawat buwan sa 10:00 am upang talakayin ang mga administratibong bagay na nauukol sa operasyon ng Peninsula Clean Energy. Ang lahat ng pagpupulong ay bukas sa publiko at hinihikayat ang mga komento. Ang mga agenda ng pagpupulong ay ipo-post nang hindi bababa sa 72 oras bago ang bawat pagpupulong.

Paano sumali sa pulong

Ang aming mga pagpupulong ay kasalukuyang hybrid na may mga opsyon na sumali sa malayo o nang personal. Mangyaring mag-click sa agenda ng pulong para sa mga detalye at mga tagubilin.

PetsaOrasLokasyonMga materyalesSumali sa Pulong
Abril 8, 202410:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-08-24 Agenda

04-08-24 Pakete ng Agenda

04-08-24 Presentasyon

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83252507093
ID ng pulong: 832-5250-7093 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Marso 11, 202410:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-11-24 Agenda

03-11-24 Pakete ng Agenda

03-11-24 Paglalahad

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83252507093
ID ng pulong: 832-5250-7093 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Pebrero 12, 202410:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

02-12-24 Agenda

02-12-24 Pakete ng Agenda

02-12-24 Paglalahad

02-12-24 Pagre-record

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83252507093
ID ng pulong: 832-5250-7093 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Enero 8, 202410:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

01-08-2024 Pagkansela ng EC

Enero 9, 202310:00 umagaVideo/Teleconference

01-09-2023 Agenda

01-09-2023 Agenda Packet

01-09-2023 Pagre-record

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong:
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Pebrero 13, 202310:00 umagaVideo/Teleconference

02-13-2023 Agenda

02-13-2023 Agenda Packet

02-13-2023 Pagre-record

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong:
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Marso 13, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

03-13-2023 Agenda

03-13-2023 Agenda Packet

03-13-2023 Presentasyon

03-13-2023 Pagre-record

Link ng Virtual Meeting: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong:
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Abril 10, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

04-10-2023 Agenda
04-10-2023 Agenda Packet
04-10-2023 Presentasyon
04-10-2023 Pagre-record

Link ng Virtual Meeting: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong:
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Mayo 8, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

05-08-2023 Agenda

05-08-2023 Agenda Packet

05-08-2023 Presentasyon

05-08-2023 Pagre-record

Link ng Virtual Meeting: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong: 
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Hunyo 12, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

06-12-2023 Agenda

06-12-2023 Agenda Packet

06-12-2023 Presentasyon

06-12-2023 Pagre-record

Link ng Virtual Meeting: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong: 
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Hulyo 10, 202310:00 umagaKinansela ang pagpupulong

07-10-2023 Pagkansela

Agosto 14, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

08-14-2023 Agenda

08-14-2023 Agenda Packet

08-14-2023 Presentasyon

08-14-2023 Pagre-record

Mag-zoom, Link ng Virtual Meeting: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong:
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Setyembre 11, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

09-11-2023 Agenda

09-11-2023 Agenda Packet

09-11-2023 Presentasyon

09-11-2023 Pagre-record

Mag-zoom, Link ng Virtual Meeting: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85785703368
ID ng pulong:
857-8570-3368 Passcode: 2075 Telepono: +1(669) 444-9171

Oktubre 16, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

10-16-2023 Agenda

10-16-2023 Agenda Packet

10-16-2023 EC Presentation

10-16-2023 Pampublikong Komento – Agenda Item Number 1

10-16-2023 Pagre-record

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83252507093
ID ng pulong: 832-5250-7093 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Nobyembre 6, 202310:00 umagaKinansela ang pagpupulong

11-06-2023 Pagkansela

Disyembre 11, 202310:00 umaga2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061 Video Conference Teleconference

12-11-23 Agenda

12-11-23 Pakete ng Agenda

12-11-23 Paglalahad

Zoom, Virtual Meeting Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83252507093
ID ng pulong: 832-5250-7093 Passcode: 2075 Telepono: +1 (669) 444-9171

Enero 10, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

01-10-2022 Agenda

01-10-2022 Packet ng Agenda

01-10-2022 Presentasyon

01-10-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Pebrero 14, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

02-14-2022 Agenda

02-14-2022 Packet ng Agenda

02-14-2022 Presentasyon

02-14-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Marso 14, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

03-14-2022 Agenda

03-14-2022 Pakete ng Agenda

03-14-2022 Presentasyon

03-14-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Abril 11, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

04-11-2022 Agenda

04-11-2022 Pakete ng Agenda

04-11-2022 Presentasyon

04-11-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Mayo 9, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

05-09-2022 Binagong Agenda

05-09-2022 Binagong Agenda Packet

05-09-2022 Presentasyon

05-09-2022 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Hunyo 13, 202210:00 umagaKinansela ang pagpupulong

06-13-2022 Abiso sa Pagkansela

Hulyo 11, 202210:00 umagaKinansela ang pagpupulong

07-11-2022 Abiso sa Pagkansela

Agosto 8, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

08-08-2022 Agenda

08-08-2022 Pakete ng Agenda

08-08-2022 Presentasyon

08-08-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Setyembre 12, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

09-12-2022 Agenda

09-12-2022 Packet ng Agenda

09-12-2022 Presentasyon

09-12-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Oktubre 12, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

10-12-2022 Agenda

10-12-2022 Packet ng Agenda

10-12-2022 Presentasyon

10-12-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Nobyembre 7, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

11-07-2022 Agenda

11-07-2022 Packet ng Agenda

Komento ng Miyembro ng Komite sa Numero ng Aytem ng Agenda 5

11-07-2022 Presentasyon

11-07-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Disyembre 5, 202210:00 umagaVideo/Teleconference

12-05-2022 Agenda

12-05-2022 Packet ng Agenda

12-05-2022 Presentasyon

12-05-22 Minuto

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Enero 13, 20208:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Handout – Na-update na Patakaran sa Redline 15

Pebrero 10, 20208:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Marso 9, 20208:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Ulat sa Epekto ng Komunidad

Abril 13, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Rate Update

Mayo 11, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 8, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Mga Pagbabago sa Handbook ng Empleyado

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Pagtatanghal sa Kontrata ng Elektripikasyon ng Gusali

Hulyo 13, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Integrated Resource Plan (IRP)

Pagtatanghal sa E-Bike Program

Presentasyon sa Building Electrification Awareness Program

Pagtatanghal sa Bagong EV (Electrical Vehicle) Program

Agosto 10, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Municipal Fleets

Pagtatanghal sa Nagamit na EV at Na-update na EV Incentives

Pagtatanghal sa Tulong Pinansyal ng COVID-19

Setyembre 14, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Nakatanggap ng pampublikong komento bago ang pulong

Pagtatanghal

Oktubre 13, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Nobyembre 9, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Green Tariff

Pagtatanghal sa Harvest Thermal

Pagtatanghal sa PG&E Nuclear Allocation

Disyembre 7, 20208:00 umaga

Mga tagubilin sa pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal sa Super JPA

Pagtatanghal sa Pagpapalit ng Pangalan

Enero 14, 20198:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Pebrero 11, 20198:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Marso 11, 20198:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Abril 8, 20198:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Mayo 13, 20198:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hunyo 10, 20198:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pagtatanghal

Hulyo 8, 20198:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Agosto 8, 201910:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon sa Mga Benepisyo ng Empleyado

Handout – Draft Board Retreat Agenda

Handout – Mga Item ng Board Retreat Agenda para sa Pagsasaalang-alang

Agosto 12, 20198:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Setyembre 10, 20198:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon - Update sa Pananalapi

Mga Slide ng Presentasyon – Mga epekto sa Gastos at Emisyon ng na-import na GHG-free at PCC2 Resources

Oktubre 15, 20198:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Nobyembre 13, 20198:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 9, 20198:00 umaga

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Item 4 – Mga Slide ng Pagbabago ng Calpine

Enero 8, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Pebrero 12, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Marso 12, 20188:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Abril 9, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Mayo 14, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Hunyo 11, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Hulyo 9, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Agosto 13, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Mga Slide ng Presentasyon para sa Pagtalakay sa Rebate ng Customer

Minuto ng Pagpupulong

Setyembre 11, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Pandagdag na agenda packet

Minuto ng Pagpupulong

Oktubre 11, 201811:00 umagaWright Solar Park, 18060 South Billy Wright Road, Los Banos, CA 93635

Agenda ng pagpupulong

Oktubre 15, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Nobyembre 5, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Disyembre 10, 20188:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Enero 9, 20178:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Pebrero 13, 20178:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Marso 13, 20178:00 umagaRoom 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Abril 10, 20178:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Mayo 8, 20178:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Hunyo 12, 20178:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Hulyo 10, 20178:00 umagaHindi naganap ang pagpupulong dahil sa kakulangan ng korum

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Agosto 14, 20178:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Setyembre 11, 20178:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Oktubre 10, 20178:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Nobyembre 13, 20178:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Disyembre 11, 20178:00 umagaPeninsula Clean Energy, 2075 Woodside Road, Redwood City, CA 94061

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Abril 20, 20165:00 haponSentro ng Pamahalaan ng County, Room 402, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Draft na Kasunduan sa Noble Solutions

Hunyo 29, 20163:30 haponOffice of County Counsel, Library Room, 400 County Center, 6th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Hulyo 11, 20168:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Agosto 8, 20168:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Minuto ng Pagpupulong

Setyembre 12, 20168:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Oktubre 11, 20168:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Nobyembre 14, 20168:00 umaga

Paunawa ng Pagkansela

Disyembre 12, 20168:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Pakete ng agenda

Minuto ng Pagpupulong

Disyembre 12, 20168:00 umagaRoom 405, 455 County Center, 4th Floor, Redwood City, CA 94063

Agenda ng pagpupulong

Minuto ng Pagpupulong

Enero 11, 20218:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

PAKITANDAAN: para sa Video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1493407688
para sa Audio conference: i-dial ang +1(623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 149 340 7688 na sinusundan ng #
Ituturo sa iyo na ipasok ang iyong ID ng kalahok na sinusundan ng #.
TANDAAN: Mangyaring tingnan ang nakalakip na dokumento para sa karagdagang detalyadong mga tagubilin sa teleconference.

Pebrero 8, 20218:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

PAKITANDAAN: para sa Video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1488776595
para sa Audio conference: i-dial ang +1(623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 148 877 6595 na sinusundan ng #
Ituturo sa iyo na ipasok ang iyong ID ng kalahok na sinusundan ng #.
TANDAAN: Mangyaring tingnan ang nakalakip na dokumento para sa karagdagang detalyadong mga tagubilin sa teleconference.

Marso 8, 20218:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

AB 843 – Pagtatanghal ng Programa ng BioMAT

Pagtatanghal ng Programa sa Upgrade ng Mga Bahay na Mababa ang Kita

CAC Working Group Projects Presentation

PAKITANDAAN: para sa Video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1476096930
para sa Audio conference: i-dial ang +1(623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 147 609 6930 na sinusundan ng #
Ituturo sa iyo na ipasok ang iyong ID ng kalahok na sinusundan ng #.
TANDAAN: Mangyaring tingnan ang nakalakip na dokumento para sa karagdagang detalyadong mga tagubilin sa teleconference.

Abril 12, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

PAKITANDAAN: para sa Video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1461963978
para sa Audio conference: i-dial ang +1(623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 146 196 3978 na sinusundan ng #
Ituturo sa iyo na ipasok ang iyong ID ng kalahok na sinusundan ng #.
TANDAAN: Mangyaring tingnan ang nakalakip na dokumento para sa karagdagang detalyadong mga tagubilin sa teleconference.

Mayo 10, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal ng LCFS

Paglalahad ng Badyet

Pagtatanghal ng Update sa Media Relations

Hunyo 14, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Para sa VideoConference: https://meetings.ringcentral.com/j/1477441497 Para sa pinakamahusay na karanasan sa audio, mangyaring gumamit ng computer audio.

Para sa Audio Conference: i-dial ang +1 (623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 147 744 1497

Hulyo 12, 202110:00 umagaKinansela ang pagpupulong
Agosto 9, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Zoom Video Conference: https://pencleanenergy.zoom.us/j/99823324713

Audio Conference: i-dial ang 1(669)900-9128; ID ng Pagpupulong: 998-2332-4713; Password: 774-118

Setyembre 13, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Zoom Video Conference: https://pencleanenergy.zoom.us/j/99823324713

Audio Conference: i-dial ang 1(669)900-9128; ID ng Pagpupulong: 998-2332-4713; Password: 774-118

Setyembre 29, 202111:30 umaga(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/85801955201
ID ng pulong:
858-0195-5201 Passcode: 5250-1114 Telepono: +1(669)900-9128

Oktubre 12, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

Pagtatanghal

Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Nobyembre 8, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

 Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782

Disyembre 6, 202110:00 umagaVideo/Teleconference

Agenda

Pakete ng Agenda

 Mag-zoom Link: https://pencleanenergy.zoom.us/j/83834724993
ID ng pulong:
838-3472-4993 Passcode: 2075 Telepono: +1(253)215-8782