DATE

Hunyo 14, 2021

TIME

10: 00 am

LOCATION

Video/Teleconference

Mga Nai-download

SUMALI IMPORMASYON SA PULONG

Para sa VideoConference: https://meetings.ringcentral.com/j/1477441497 Para sa pinakamahusay na karanasan sa audio, mangyaring gumamit ng computer audio.

Para sa Audio Conference: i-dial ang +1 (623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 147 744 1497