DATE

Marso 8, 2021

TIME

8: 00 am

LOCATION

Video/Teleconference

Mga Nai-download

SUMALI IMPORMASYON SA PULONG

PAKITANDAAN: para sa Video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1476096930
para sa Audio conference: i-dial ang +1(623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 147 609 6930 na sinusundan ng #
Ituturo sa iyo na ipasok ang iyong ID ng kalahok na sinusundan ng #.
TANDAAN: Mangyaring tingnan ang nakalakip na dokumento para sa karagdagang detalyadong mga tagubilin sa teleconference.