Komite ng Audit at Pananalapi

Ang Komite ng Audit at Pananalapi ay isang permanenteng nakatayong komite ng Peninsula Clean Energy.

hurisdiksyonMiyembro ng kumite
BelmontTom McCune
Burlingame, CaliforniaDonna Colson
East Palo AltoCharles Romero
HillsboroughLeslie Ragsdale
Los BanosPaul Llanez

Ang Komite ng Audit at Pananalapi ay:

  • Magbigay ng payo at makipagtulungan sa mga tauhan sa mga bagay na may kaugnayan sa pag-audit, pananalapi, at badyet.
  • Makipagtulungan sa mga kawani upang mapanatili ang isang audit firm at kumpletuhin ang unang taunang pag-audit sa ikatlong quarter ng taong ito.
  • Suriin ang nakumpletong ulat ng pag-audit para sa kalinawan, katumpakan at magtanong ng anumang mga detalyadong tanong na maaaring lumabas bago ang pagsusuri ng Lupon.
  • Maging available upang suriin ang iminungkahing badyet o anumang mga transaksyong pinansyal na maaaring mangailangan ng isang malalim na pagsusuri bago ang pag-apruba ng Lupon.

pulong

Paano sumali sa pulong

Ang aming mga pagpupulong ay kasalukuyang hybrid na may mga opsyon na sumali sa malayo o nang personal. Mangyaring mag-click sa agenda ng pulong para sa mga detalye at mga tagubilin.