Executive Committee

Ang Executive Committee ng Peninsula Clean Energy Authority Board of Directors ay may pananagutan sa pagbibigay ng administratibong pangangasiwa para sa programa. Ang kasalukuyang roster ay nakalista sa ibaba.

hurisdiksyonMiyembro ng kumite
San Mateo CountyDave Pine
San Mateo CountyRay Mueller
AthertonRick DeGolia
BrisbaneColeen Mackin
Burlingame, CaliforniaDonna Colson
Menlo ParkBetsy Nash
MillbraeAnders Fung
Lambak ng PortolaJeff Aalfs
San BrunoMarty Medina

pulong

Ang Executive Committee ay nagpupulong sa ikalawang Lunes ng bawat buwan sa 10:00 am upang talakayin ang mga administratibong bagay na nauukol sa operasyon ng Peninsula Clean Energy. Ang lahat ng pagpupulong ay bukas sa publiko at hinihikayat ang mga komento. Ang mga agenda ng pagpupulong ay ipo-post nang hindi bababa sa 72 oras bago ang bawat pagpupulong.

Paano sumali sa pulong

Ang aming mga pagpupulong ay kasalukuyang hybrid na may mga opsyon na sumali sa malayo o nang personal. Mangyaring mag-click sa agenda ng pulong para sa mga detalye at mga tagubilin.