FAQ ng All-Electric Leadership Awards

Pumunta sa alinman sa residential submission mula sa AE App Res o ang commercial submission form AE App Comm at, sa pangalawang tanong, piliin ang sagot na "Hindi, nag-aaplay lang para maisama sa Direktoryo ng All-Electric Buildings."

Ang mga nagwagi ng parangal ay bibigyan ng isang customized na plake at bibigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga pagsisikap at proyekto sa pamumuno sa panahon ng seremonya ng mga parangal. Ang mga award-winning na proyekto ay makakatanggap din ng $2,000 cash award at kikilalanin sa Peninsula Clean Energy website, sa social media, at sa isang press release.

Ang mga karapat-dapat na proyekto ay dapat na mga proyektong ganap na nakuryente at matatagpuan o binalak na matatagpuan sa County ng San Mateo. Maaaring mga bagong construction o renovated na proyekto ang mga ito.

Para sa mga parangal na All-Electric Commercial Leader, ang mga natapos na proyekto gayundin ang mga may finalized na disenyo o kasalukuyang nasa ilalim ng construction ay karapat-dapat. Ang mga proyekto ay maaaring komersyal o multi-family residential na gusali.

Para sa mga parangal na All-Electric Residential Leader, ang mga natapos na proyekto lamang ang karapat-dapat. Ang mga single family dwelling o accessory dwelling units (ADUs) ay kwalipikado.

Ang Peninsula Clean Energy All-Electric Leadership Awards ay pinasimulan ni Enerhiya ng Peninsula Malinis. Ang mga parangal ay naglalayon na itaas ang profile ng lahat-ng-electric na gusali at kilalanin ang mga pinuno sa komunidad. Bagong Buildings Institute ay nangangasiwa ng mga parangal sa pakikipagtulungan sa Peninsula Clean Energy.

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan kay Reilly Loveland, project manager NBI, Reilly@newbuildings.org

Nobyembre 17, 2021, 5 pm PT.

Pinuno ng All-Electric Commercial* Binibigyang-pansin ang isang komersyal o multi-family na proyektong tirahan na nagpapakita ng pamumuno sa pamamagitan ng ganap na pagpapakuryente sa lahat ng mga kargamento ng gusali. Ang mga karapat-dapat na proyekto ay dapat na mga proyektong ganap na nakuryente sa konstruksyon o nasa proseso at dapat na matatagpuan o binalak na matatagpuan sa County ng San Mateo. Kwalipikado ang mga natapos na proyekto pati na rin ang mga may finalized na disenyo o kasalukuyang ginagawa. Ang mga karapat-dapat na komersyal na proyekto ay maaaring komersyal o multi-family residential na gusali at maaaring mga bagong construction o renovated na proyekto. Ang mga kategorya ng parangal ay:
 • All-Electric Commercial Leader – Modernisasyon
 • All-Electric Commercial Leader – Bagong Konstruksyon
*Ang mga komersyal na proyekto ay tinukoy bilang mga bagong konstruksyon o ni-renovate na mga istraktura, kabilang ang mga komersyal at multi-pamilyang tirahan, na gumagamit/d sa non-residential energy code. Pinuno ng All-Electric Residential* Binibigyang-diin ang isang proyekto ng tirahan na nagpapakita ng pamumuno sa pamamagitan ng ganap na pagpapakuryente sa lahat ng mga kargamento ng gusali. Ang mga isinumiteng proyekto ay dapat na ganap na makumpleto na may 100% ng lahat ng mga karga ng enerhiya na nakuryente. Ang mga proyektong nasa pagpaplano o pagtatayo ay hindi karapat-dapat sa ngayon ngunit hinihikayat na mag-aplay sa susunod na round, kung sila ay nakumpleto sa oras na iyon. Ang mga karapat-dapat na proyekto sa tirahan ay maaaring mga single family dwellings o accessory dwelling units (ADUs) at maaaring mga bagong construction o renovated na gusali na matatagpuan sa San Mateo County. Ang mga kategorya ng parangal ay:
 • Single Family Residential – Modernisasyon
 • Single Family Residential – Bagong Konstruksyon
*Ang mga proyektong residential ay tinukoy bilang mga bagong konstruksyon o ni-renovate na mga istraktura na gumagamit/d ang residential energy code.

Ang isang pahayag ng pagsisiwalat ay isasama sa iyong pagsusumite ng direktoryo. Ang mga proyektong isinumite sa online na direktoryo ay maaaring piliin ng Peninsula Clean Energy upang maitampok sa aming website at sa social media. Ang mga tampok na proyekto ay ipapakita sa pamamagitan ng mga larawan at isang maikling salaysay. Pakitiyak na tukuyin ang anumang impormasyon na iyong isinumite ngunit ayaw mong ibunyag. Hindi kailanman maipa-publish ang mga address ng tirahan ng solong pamilya ngunit maaaring ibunyag ang mga zip code o kapitbahayan, maliban kung hiniling kung hindi.

Ang mga koponan ay maaaring matatagpuan sa labas ng lugar o estado hangga't ang mga gusali ay nasa San Mateo County.
 • Mga taga-disenyo ng proyekto at mga pangkat ng disenyo
 • Mga may-ari ng gusali
 • builders
 • Mga tagapamahala ng enerhiya/pasilidad
 • Mga tagapagtaguyod
 • Mga organizer ng komunidad
 • Mga nakatira sa gusali
 • Mga nonprofit at kawani
 • Mga pinuno at kawani ng negosyo
 • Mga institusyon (militar, mas mataas na edukasyon, atbp.) at kawani
 • Lungsod, county at iba pang mga entidad at kawani ng lokal na pamahalaan
PAKITANDAAN: Ang mga tagagawa ay maaaring magsumite ng isang proyekto sa pagtatayo. Gayunpaman, ang koponan (kung saan sila bahagi) o ang gusaling nagtatampok ng kanilang mga produkto ay magiging kwalipikadong manalo, hindi ang manufacturer lamang.

Hanggang sa kabuuang apat na parangal ang maaaring ibigay sa mga kategoryang inilarawan sa itaas. Ang mga tampok na proyekto ay ipapakita sa pamamagitan ng mga larawan at isang maikling salaysay. Pakitiyak na tukuyin kung mayroong impormasyong isinumite mo na hindi mo gustong ibunyag. Hindi kailanman maipa-publish ang mga address ng tirahan ng solong pamilya ngunit maaaring ibunyag ang mga zip code o kapitbahayan, maliban kung hiniling kung hindi man.

Kung gusto mong ipasok ang iyong proyekto sa programa ng parangal, kumpletuhin ang alinman sa All-Electric Residential Leader application form o ang All-Electric Commercial Leader application form. Mangyaring kumpletuhin ang lahat ng kinakailangang seksyon ng form.

Ang mga parangal ay susuriin batay sa timbang na pamantayan na binuo ng Peninsula Clean Energy at mga eksperto sa disenyo at elektripikasyon ng estado at rehiyonal na gusali. Ang mga proyektong isinumite ay susuriin batay sa pamumuno, pagbabago, epekto sa enerhiya ng gusali, disenyo at pagpapatakbo ng gusali, at kalidad ng salaysay ng aplikasyon. Nasa ibaba ang pamantayan sa pagtimbang ng pagsusuri.

Susuriin ng Komite sa Pagpili ng Mga Gantimpala ang bawat aplikasyon batay sa pagpapakita ng pamumuno, pagbabago, pagbuo ng epekto sa enerhiya at kalidad ng aplikasyon tulad ng ipinahiwatig sa itaas. Ang mga aplikasyon ay magkakaroon ng maraming tagasuri upang mapunan ang bawat aplikasyon, at ang mga markang ito ay tatalakayin sa mga miyembro ng panel.

Ang mga parangal ay ipapakita online sa Spring 2022 kasabay ng Sustainable San Mateo County Annual Awards. Kasalukuyang ginagawa ang seremonya ng parangal at ibibigay ang higit pang mga detalye. Ang mga nanalo ay dapat na magagamit upang makatanggap ng parangal at anyayahan na lumikha ng isang pagtatanghal tungkol sa mga highlight ng proyekto. Hindi pa napagdesisyunan kung magiging virtual o personal ang programa ng parangal na ito.

 • Kumpletuhin ang komersyal or pantahanan online na aplikasyon na ang lahat ng kinakailangang seksyon ay ganap na napunan.
 • Mga Larawan: 1-5 na larawan ng iyong pagsisikap sa pamumuno at paglabas ng larawan upang payagan ang paggamit ng larawan sa mga materyales ng parangal sa media o para magamit sa All-Electric Showcase seksyon ng aming website.
 • Pagkumpirma ng pagsisiwalat: Pagpapatibay na ibunyag ang impormasyon ng aplikasyon ng award na ibinigay maliban kung iba ang nabanggit.

Makipag-ugnayan sa:

Reilly Loveland
Project Manager
Bagong Buildings Institute
Reilly@newbuildings.org