Mga kaganapan Calendar

2021

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Enero 14, 2021 – Regular na Pagpupulong

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Enero 11, 2021

Video/Teleconference | 8:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Enero 12, 2021 Espesyal na Pagpupulong

Video/Teleconference | 5:30 pm

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Enero 28, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Pebrero 11, 2021 – Regular na Pagpupulong

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Pebrero 8, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Pebrero 8, 2021

Video/Teleconference | 8:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Pebrero 25, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Marso 11, 2021 – Regular na Pagpupulong

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Marso 8, 2021

Video/Teleconference | 8:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Marso 25, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Abril 8, 2021 – Regular na Pagpupulong

Video/Teleconference | 6:30 pm

Tignan ang iba pa

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Abril 12, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Tignan ang iba pa

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Abril 22, 2021

Video/Teleconference | 5:30 pm

Tignan ang iba pa

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Mayo 13, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Mayo 10, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Mayo 10, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Mayo 27, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Hunyo 10, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Hunyo 14, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Hunyo 14, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Hunyo 24, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Hulyo 8, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Hulyo 12, 2021

Kinansela ang pagpupulong | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Hulyo 22, 2021

Kinansela ang pulong | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Agosto 12, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Agosto 9, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Agosto 9, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Agosto 26, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Setyembre 9, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Setyembre 30, 2021 (Espesyal na Pagpupulong)

(Espesyal na Pagpupulong) Video/teleconference | 7:30

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Setyembre 29, 2021 (Espesyal na Pagpupulong)

(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference | 11:00 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Septiyembre 13, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Setyembre 29, 2021 (Espesyal na Pagpupulong)

(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference | 11:30 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Setyembre 25, 2021 (Sabado)

Video/Teleconference | 9:00 am

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Oktubre 14, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Oktubre 12, 2021 (Martes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Oktubre 12, 2021 (Martes)

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Oktubre 28, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Nobyembre 4, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Nobyembre 8, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite sa Audit at Pananalapi

Nobyembre 18, 2021 (Espesyal na Pagpupulong)

(Espesyal na Pagpupulong) Video/Teleconference | 6:25 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Nobyembre 8, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Nobyembre 18, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Citizens Advisory Committee

Disyembre 2, 2021 – Regular na Pagpupulong

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Disyembre 6, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Disyembre 16, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm