Integrated Planong Resource

//Integrated Planong Resource
Integrated Planong Resource 2019-03-13T16: 47: 41 + 00: 00

Strategic Integrated Resource Plan

Ang Integrated Resource Plan (IRP) ng Peninsula Clean Energy (PCE) ay nagbibigay ng gabay para sa paghahatid ng mga pangangailangan ng kuryente ng mga residente at negosyo sa San Mateo County habang tinutugunan ang mga layunin ng patakaran ng PCE at mga regulatory requirement sa loob ng 10 taon na panahon ng pagpaplano mula 2018-2027. Ang mga PCE na umiiral at nakaplanong supply commitments ay magbibigay-daan sa PCE na tuparin ang mga regulatory mandates at boluntaryong mga target sa pagkuha na may kaugnayan sa renewable, greenhouse gas-free (GHG-free) at conventional (di-mababagong) enerhiya.

2018 Integrated Resource Plan ng PCE (IRP)

Peninsula Clean Energy

Peninsula Clean Energy