Regulatory Filings

/Regulatory Filings
Regulatory Filings 2019-03-13T16: 56: 02 + 00: 00

PCE 2018 Integrated Resource Plan Naihain sa CPUC sa Agosto 1, 2018

Pakitingnan ang mga link sa ibaba sa mga dokumento ng IRP na isinampa ng PCE sa California Public Utilities Commission Agosto 1, 2018.

PCE Standard LSE Plan 2018

Appendix C: Template ng Data ng Pinamulang Base PCE 2018 (Di-Kumpidensyal na Bersyon)

Appendix D: Template ng Bagong Resource Data ng PCE 2018

Appendix E: PCE GHG Calculator 2018

Mga Sulat ng Payo

Ang isang payo ng sulat ay isang impormal na kahilingan na isinumite ng PCE sa pamamagitan ng isang liham sa kawani sa pahintulot, awtorisasyon, o iba pang lunas ng California Public Utilities Commission na tinukoy sa loob ng liham. Ang isang sulat ng payo ay maaari ding isang pag-file ng pagsunod na kinakailangan ng CPUC alinsunod sa order o resolution.

PCE 003 (2019) - Standard Performance ng GHG

PCE 002 (2018) - Pagsunod sa Imbakan ng Enerhiya

PCE 001 (2017) - Pagsunod sa Greenhouse Gas Emission Standard

Peninsula Clean Energy

Peninsula Clean Energy