Reference Resources

/Reference Resources
Reference Resources 2019-01-02T06: 33: 18 + 00: 00

Simulan o ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa malalaking aksyong klima sa pamamagitan ng mga pambansa at pang-internasyonal na organisasyon:

Iwanan ang iyong mga pambungad na aralin tungkol sa pagbabago ng klima at sa mga visual / video na ito:

Maging mas epektibo sa pakikipag-usap tungkol sa pagbabago ng klima at pagkilos sa mga sumusunod na audio-visual na mapagkukunan:

Himukin ang iyong mga estudyante tungkol sa kapaligiran sa mga sumusunod na organisasyon:

Peninsula Clean Energy

Peninsula Clean Energy