Komunidad

Salamat sa pagtulong sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagpili ng malinis na enerhiya!

Sa Peninsula Clean Energy, patuloy na kumikilos ang iyong komunidad sa pagbabago ng klima habang nagtitipid ng pera.

Sa pamamagitan ng pagtutulungan, tuluy-tuloy nating nabawas ang daan-daang libong metrikong tonelada ng mga greenhouse gas emissions sa pamamagitan ng paggamit ng mas malinis na kuryente. At ito ay ginawa habang inililigtas ang ating mga residente at negosyo ng milyun-milyong dolyar sa pamamagitan ng mas mababang singil sa kuryente. Namumuhunan din kami sa mga programa upang higit pang mabawasan ang mga paglabas ng carbon at makapagbigay ng makabuluhang pagtitipid.