Mga programa sa komunidad

Bilang isang non-profit na organisasyon, muli kaming namuhunan ng mga mapagkukunan sa mga lokal na programa na nakikinabang sa lokal na kapaligiran at ekonomiya. Binabawasan ng mga programang ito ang mga carbon emissions habang nagbibigay ng makabuluhang pagtitipid para sa aming mga customer at tumutulong na lumikha ng mga trabaho.

Mayroon kaming mga programa para sa tirahan at komersyal mga customer.

Mga programa para sa mga mag-aaral at paaralan

Ang mga mag-aaral ngayon ay mga pinuno ng enerhiya at kapaligiran bukas. Ang aming mga programa para sa edukasyon magbigay ng suportang pinansyal para sa mga programang may kinalaman sa kapaligiran at enerhiya sa ating mga pampublikong paaralan at kolehiyo sa komunidad.

Pagsuporta sa lokal na pagbabago

Paano namin sinusuportahan ang pagbabago sa Peninsula Clean Energy? Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga paraan upang sukatin ang nababagong, walang carbon na mga solusyon sa kuryente habang pinapanatili ang kalusugan ng ating mga customer at ng ating komunidad sa unahan. Sinusuportahan ng aming mga programa ang mga proyektong nagpapaunlad ng mga bagong teknolohiya at bumuo ng mga bagong partnership na nagpapakita ng potensyal na pataasin ang access sa abot-kaya at napapanatiling malinis na mga solusyon sa enerhiya. 

Matuto pa tungkol sa aming makabagong solusyon.