Pakikipag-ugnayan sa Paaralan

Naiintindihan ng Peninsula Clean Energy na ang aming layunin na bawasan ang mga greenhouse gas emission ay nakasalalay sa pagtuturo sa susunod na henerasyon ng mga pinuno ng enerhiya at kapaligiran. Sinusuportahan namin ang mga programang nagtataguyod ng propesyonal na pag-unlad para sa mga tagapagturo at nagpapahusay ng mga karanasan sa pagkatuto para sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan at kolehiyo ng komunidad sa San Mateo County.

Mga Programa sa Paaralan

Mula sa environmental literacy initiatives hanggang sa campus electrification projects, ang aming mga partnership ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga paaralan na mag-ambag sa aming misyon ng pagtugon sa pagbabago ng klima.
Mga Ambassador ng Klima ng Kabataan

Ang Peninsula Clean Energy ay nagbibigay ng taunang pagpopondo para sa youth leadership program na ito para sa mga estudyante sa high school sa San Mateo County.

San Mateo County Community College Partnership

Ang aming pagpopondo ay nagbibigay ng mga bayad na internship sa mga mag-aaral sa kolehiyo ng komunidad upang bumuo ng mga interactive na eksibit na nakatuon sa malinis na enerhiya, elektripikasyon, at mga kaugnay na karera.

Suporta para sa mga Guro

Tinutulungan namin ang mga guro na turuan ang mga mag-aaral tungkol sa malinis na enerhiya at pagkilos sa klima. Sinusuportahan ng aming pagpopondo ang isang taon na propesyonal na fellowship pati na rin ang mga curriculum workshop.

Green Career Awareness

Natututo ang mga estudyante sa middle at high school tungkol sa mga karera sa malinis na enerhiya sa pamamagitan ng mga karanasan sa field trip at mga kurikulum na nakabatay sa solusyon.

Mga Luntiang Pasilidad

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungang ito, ang mga distrito ng paaralan ay tumatanggap ng pinalawak na suporta upang makuryente ang kanilang mga pasilidad at operasyon.

Mga Mapagkukunang Pang-edukasyon

Matuto tungkol sa malinis na enerhiya: mga mapagkukunan para sa mga silid-aralan

Mga tool at proyekto para sa mga guro at mag-aaral sa elementarya, middle at high school.