Arica

Uri ng mapagkukunan: Solar at imbakan
rental: Riverside County, CA
Katayuan: Sa pag-unlad
Inaasahang Online na petsa: Abril 2024
Kapasidad ng solar: 100 MW
kapasidad storage: 50 MW / 200 MWh
Kataga ng paghahatid: 15 taon