Ang Lungsod ng Millbrae na may populasyon na humigit-kumulang 23,000 residente ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyo para sa ating komunidad at ipinagmamalaki ang intermodal na istasyon ng transit na nag-aalok ng maraming paraan ng transportasyon.