Malinis na Kapangyarihan ng Dos Palos

Uri ng mapagkukunan: Solar
rental: Merced County, CA
Katayuan: Sa pag-unlad
Pagsisimula ng paghahatid: Hunyo 2024
Pagbuo ng kapasidad: 3 MW
Kataga ng paghahatid: 20 taon