Lawa ng Goose - Esnoz

Uri ng mapagkukunan: Solar
rental: Kern County
Katayuan: Pampag-oopera 
Simulang Petsa: Enero 2022
Kapasidad sa Pagbuo ng Operating: 3.74 MW
Kataga ng paghahatid: 5 taon