Burney Creek Hydro

Uri ng mapagkukunan: Maliit na Hydro
rental: County ng Shasta
Katayuan: Pampag-oopera
Inaasahang Online: Enero 2024
Pagbuo ng kapasidad: 3.447 MW
Bahagi ng PCE MW: 3 MW
Kataga ng paghahatid: 15 taon