RFI para sa Pampublikong Katatagan ng Pasilidad

Ang mga tanong tungkol sa RFI ay tatanggapin sa o bago ang Mayo 7, 2020.
Ang mga kumpletong tugon sa RFI na ito ay dapat bayaran sa Mayo 22, 2020

Pangkalahatang-ideya

Ang East Bay Community Energy at Peninsula Clean Energy (“Mga Pinagsanib na CCA”), ay naghahanap ng mga tugon sa Kahilingan para sa Impormasyon (“RFI”) na ito mula sa mga kuwalipikadong ibinahagi na solar photovoltaic at mga developer o vendor ng imbakan ng enerhiya ng baterya.

Dahil sa patuloy na potensyal ng isang malaking lindol sa Bay Area, at pagtaas ng pagkawala ng kuryente dahil sa kasalukuyang Investor-Owned Utility Public Safety Power Shutoff event, ang pamumuhunan sa mas mataas na resilience sa mga pampublikong pasilidad ay kinakailangan upang matiyak ang panlipunang pagpapatuloy at kaligtasan ng komunidad sa mga oras ng grid outage. Sa layuning iyon, ang Pinagsamang CCA ay naghahanap ng mga tugon dito Kahilingan para sa Impormasyon mula sa mga kuwalipikadong ibinahagi na solar photovoltaic at mga developer o vendor ng imbakan ng enerhiya ng baterya.

Sa nakalipas na labindalawang buwan, ang programa ng Critical Municipal Facility Resilience ng Joint CCA ay natukoy ang 500+ na mga site sa mga county ng Alameda at San Mateo na itinalaga upang maglingkod sa komunidad sa panahon ng emergency at/o grid outage. Ang layunin ng RFI na ito ay para sa Joint CCAs na makakuha ng impormasyon at suriin ang mga opsyon para makakuha ng Solar + Storage sa buong portfolio ng mga pasilidad ng pampublikong sektor. Ang impormasyong ibinigay ng mga respondent ay magpapabatid sa pagbuo ng isang RFP solicitation na ibibigay ng Joint CCAs sa ngalan ng ating mga kasosyo sa pampublikong sektor sa tag-init 2020.

Iskedyul ng RFI

PetsaKaganapan
5/4/2020Petsa ng pagpapalabas
5/7/2020Ang mga tanong tungkol sa RFI ay tatanggapin sa o bago
5/22/2020Ang mga kumpletong tugon sa RFI na ito ay dapat bayaran
5/22/2020; 3:00 PM PTDeadline ng Tugon

Pagsusumite ng Panukala

Ang lahat ng komunikasyon tungkol sa RFI ay dapat ipadala sa jdenver@ebce.org

Mga Dokumento ng RFI