RFP Peninsula Clean Energy Customer Awareness Survey

Ang mga tugon ay dapat bayaran sa Miyerkules, Enero 15, 2020 nang 5:00pm Pacific Time

Para sa kumpletong RFP at mga tagubilin kung paano mag-apply, pakitingnan RFP Peninsula Clean Energy Customer Awareness Survey.

Pangkalahatang-ideya ng RFP

Inilabas ng Peninsula Clean Energy Authority ang Request for Proposals (RFP) na ito upang humingi ng mga alok mula sa mga kwalipikadong provider para sa pagbuo, pangangasiwa, at pagsusuri ng survey ng kamalayan ng mamimili at saloobin. Ang Peninsula Clean Energy ay naglalayon na mag-alok ng termino ng kontrata na hindi bababa sa isang taon, na may opsyong pahabain sa maraming taon pagkatapos matukoy ng Peninsula Clean Energy.

RFP Schedule (Updated)

PetsaKaganapan
Nobyembre 22, 2019RFP Inilathala ng Peninsula Clean Energy
Disyembre 13, 2019Deadline para sa mga Proposer na magsumite ng mga tanong
Disyembre 20, 2019Peninsula Clean Energy para mag-post ng mga sagot sa mga tanong na natanggap
Enero 15, 2020, 5 pm PacificDeadline para sa mga Proposer na magsumite ng mga panukala
Enero 27-29, 2020Mga posibleng in-person na panayam ng mga nangungunang Proposer
Enero 31, 2020Ang inaasahang petsa ay aabisuhan ng Peninsula Clean Energy ang awardee
Unang bahagi ng Pebrero 2020Magsisimula ang kontrata

Pagsusumite ng Panukala

Ang mga panukala ay dapat matanggap sa o bago ang deadline sa itaas at ang pagsusumite ay dapat sa pamamagitan ng email sa programs@peninsulacleanenergy.com na may paksang “Proposal – – Awareness Survey”.

Mga Dokumento ng RFP