RFP – Building Electrification Awareness

Ang mga tugon ay dapat bayaran sa Mayo 8, 2020 nang 5:00 pm Pacific Time

Para sa kumpletong RFP at mga tagubilin kung paano mag-apply, pakitingnan RFP Peninsula Clean Energy Building Electrification Awareness.

RFP Pangkalahatang-ideya

Ang Peninsula Clean Energy Authority ay nag-isyu ng Request for Proposals (RFP) na ito upang humingi ng mga alok mula sa mga kwalipikadong provider para sa pagpaplano at pagpapatupad ng Building Electrification Awareness Program upang ipaalam at impluwensyahan ang mga stakeholder at mga consumer ng sektor ng gusali tungkol sa mga benepisyo at gastos ng lahat-ng-electric na gusali at appliances . Susuriin ng Peninsula Clean Energy ang mga alok na natanggap mula sa RFP na ito at planong makipag-ayos at magsagawa ng kontrata sa napiling (mga) Proposer sa katapusan ng Hulyo 2020. Ang mga kontratang lampas sa $100,000 ay dadalhin sa Lupon ng mga Direktor ng Peninsula Clean Energy para sa huling pag-apruba

RFP Iskedyul

PetsaKaganapan
3/20/20Inisyu ang RFP
4/10/20Deadline para sa mga Proposer na magsumite ng mga tanong
4/17/20Mga sagot sa mga tanong na natanggap na ilathala sa Peninsula Clean Energy
website
5/8/20Deadline para sa mga Proposer na magsumite ng mga panukala
5/22 – 5/26/20Mga posibleng in-person na panayam ng mga nangungunang Proposer
6/1/20Ang inaasahang petsa ay aabisuhan ng Peninsula Clean Energy ang awardee
Hunyo – Hulyo 2020Tapusin at Ipatupad ang mga Kontrata
Hulyo 2020 – Hunyo
2023
Panahon ng Pagpapatupad
  • Tanong sagot: Ang mga nagmumungkahi ay maaaring magsumite ng mga tanong tungkol sa RFP sa marketing@peninsulacleanenergy.com
  • Pagsusuri ng Alok: Susuriin ng Peninsula Clean Energy ang lahat ng Alok ayon sa pamantayang nakalista sa ibaba.
  • Kontrata Redline: Bago ang pakikipanayam, ang bawat naka-shortlist na kalahok ay magbibigay ng redline ng mga karaniwang tuntunin ng kontrata ng Peninsula Clean Energy.
  • Mga Panayam sa Mga Naka-shortlist na Kalahok: Ang Peninsula Clean Energy ay maaaring magsagawa ng mga panayam sa Mga Naka-shortlist na Partido alinman sa mga opisina ng Peninsula Clean Energy sa Redwood City sa pagitan ng 5/22 at 5/26/20 o sa pamamagitan ng video conference.

Panukala Pagsusumite

Ang mga panukala ay dapat matanggap sa o bago ang deadline sa itaas at ang pagsusumite ay dapat sa pamamagitan ng email sa marketing@peninsulacleanenergy.com na may paksang "Proposal - – Pagbuo ng Electrification Awareness. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa proseso ng RFP ng Peninsula Clean Energy, kinikilala ng isang Proposer na nabasa, naiintindihan, at sumasang-ayon ito sa mga tuntunin at kundisyon na itinakda sa Mga Tagubilin sa RFP na ito. Inilalaan ng Peninsula Clean Energy ang karapatang tanggihan ang anumang alok na hindi sumusunod sa mga kinakailangan na tinukoy dito. Higit pa rito, ang Peninsula Clean Energy ay maaaring, sa sarili nitong pagpapasya at walang abiso, baguhin, suspindihin, o wakasan ang RFP nang walang pananagutan sa anumang organisasyon o indibidwal. Ang RFP ay hindi bumubuo ng isang alok na bumili o lumikha ng isang obligasyon para sa Peninsula Clean Energy na pumasok sa isang kasunduan sa anumang partido, at ang Peninsula Clean Energy ay hindi dapat itali sa mga tuntunin ng anumang alok hanggang sa ang Peninsula Clean Energy ay pumasok sa isang ganap na naisakatuparan. kasunduan. Tanging mga electronic na pagsusumite ang tatanggapin.

Mga Dokumento ng RFP