Voyager Wind II

Uri ng mapagkukunan: Hangin
Lokasyon: Kern County, CA
Katayuan: Nagpapatakbo
Pagsisimula ng paghahatid: Enero 2021
Pagbuo ng kapasidad: 63 MW
Termino ng paghahatid: 8 Taon

Voyager Wind II
Larawan sa kagandahang-loob ng Terra-Gen, LLC