Hulyo 8, 2021 – Regular na Pagpupulong

DATE

Hulyo 8, 2021

TIME

6: 30 pm

LOCATION

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye

Mga Nai-download

SUMALI IMPORMASYON SA PULONG

para sa Audio conference: i-dial ang +1(669) 900-9128, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 944 1592 2602 na sinusundan ng #