Mga kaganapan Calendar

2021

Citizens Advisory Committee Meeting

January 14, 2021 – Regular Meeting

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Enero 11, 2021

Video/Teleconference | 8:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Enero 12, 2021 Espesyal na Pagpupulong

Video/Teleconference | 5:30 pm

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Enero 28, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

February 11, 2021 – Regular Meeting

Video/Teleconference | 6:30 pm

Audit and Finance Committee Meeting

February 8, 2021 (Monday)

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Pebrero 8, 2021

Video/Teleconference | 8:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Pebrero 25, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

March 11, 2021 – Regular Meeting

Video/Teleconference | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Marso 8, 2021

Video/Teleconference | 8:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Marso 25, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

April 8, 2021 – Regular Meeting

Video/Teleconference | 6:30 pm

Tignan ang iba pa

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Abril 12, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Tignan ang iba pa

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Abril 22, 2021

Video/Teleconference | 5:30 pm

Tignan ang iba pa

Citizens Advisory Committee Meeting

May 13, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Audit and Finance Committee Meeting

Mayo 10, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Mayo 10, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Mayo 27, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

June 10, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Audit and Finance Committee Meeting

Hunyo 14, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Hunyo 14, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Hunyo 24, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

July 8, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Hulyo 12, 2021

Kinansela ang pagpupulong | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Hulyo 22, 2021

Meeting has been cancelled | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

August 12, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Audit and Finance Committee Meeting

Agosto 9, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Agosto 9, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Agosto 26, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

September 9, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

September 30, 2021 (Special Meeting)

(Special Meeting) Video/teleconference | 7:30 pm

Audit and Finance Committee Meeting

September 29, 2021 (Special Meeting)

(Special Meeting) Video/Teleconference | 11:00 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Septiyembre 13, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

September 29, 2021 (Special Meeting)

(Special Meeting) Video/Teleconference | 11:30 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Setyembre 25, 2021 (Sabado)

Video/Teleconference | 9:00 am

Citizens Advisory Committee Meeting

October 14, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Audit and Finance Committee Meeting

Oktubre 12, 2021 (Martes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Oktubre 12, 2021 (Martes)

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Oktubre 28, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

November 4, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Audit and Finance Committee Meeting

Nobyembre 8, 2021 (Lunes)

Video/Teleconference | 8:30 am

Audit and Finance Committee Meeting

November 18, 2021 (Special Meeting)

(Special Meeting) Video/Teleconference | 6:25 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Nobyembre 8, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Nobyembre 18, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm

Citizens Advisory Committee Meeting

December 2, 2021 – Regular Meeting

Check Agenda for details | 6:30 pm

Pagpupulong ng Komite ng Tagapagpaganap

Disyembre 6, 2021

Video/Teleconference | 10:00 am

Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

Disyembre 16, 2021

Video/Teleconference | 6:30 pm