Hunyo 10, 2021 – Regular na Pagpupulong

DATE

Hunyo 10, 2021

ORAS

6:30 ng hapon

LOKASYON

Tingnan ang Agenda para sa mga detalye

MGA DOWNLOAD

SUMALI IMPORMASYON SA PULONG

Para sa video conference: https://meetings.ringcentral.com/j/1466706184

Para sa audio conference: i-dial ang +1 (623) 404-9000, pagkatapos ay ilagay ang Meeting ID: 146 670 6184 na sinusundan ng #