artikulo

Mga E-Bike para sa Lahat: Laura Posey, Los Banos

Nang binili ni Laura ang kanyang bagong e-bike, hindi niya napagtanto na hahayaan siyang mag-zoom sa mga bata sa kanyang kapitbahayan. Akala niya magiging masaya ang isang e-bike, ngunit hindi ganoon kasaya.

Sa katunayan, hindi nagpaplano si Laura na bumili ng isa hanggang sa marinig niya ang tungkol sa programang E-Bikes for Everyone ng Peninsula Clean Energy. Ang programang ito ay ginagawang naa-access at abot-kaya ang mga e-bikes para sa mga residenteng kwalipikado sa kita. Nakatanggap ang mga kalahok ng insentibo na hanggang $1,000 mula sa presyo ng pagbili para sa isang bagong e-bike.

Tamang-tama ang timing para kay Laura. Siya ay handa na para sa isang bagay na mas masaya kaysa sa kanyang regular na cruiser bike. Naisipan niyang bumili ng scooter, ngunit mas gusto niya ang isang e-bike dahil hinahayaan siya nitong mag-pedal. Iyon ay magmukhang siya ay nakasakay sa isang regular na bisikleta, kahit na ang de-koryenteng motor sa isang e-bike ay kayang paandarin ito sa higit sa 20 milya bawat oras. Hindi namin sasabihin sa mga batang kapitbahay na iyon, Laura.

When asked what she likes best about her e-bike she said, “It just lets me get out and have a nice ride. Ito ay isang bagay na inaabangan ko tuwing gabi sa halip na nakaupo lang sa bahay sa gabi.”