0% Pagtaas ng Rate para sa
San Mateo County at Los Banos​

Ang mga rate ng Peninsula Clean Energy ay HINDI pataas

Nagiging mahirap na makabili ng enerhiya, kaya may ginagawa kami tungkol dito.

Alam mo ba? Ang PG&E ay kung paano ang iyong kuryente— at ang iyong singil — ay umaabot sa iyong pintuan. Ngunit ang Peninsula Clean Energy ay kung saan nanggagaling ang iyong kuryente: malinis, abot-kaya.

Dahil kapitbahay mo kami, nararamdaman namin na tumataas din ang singil ng kuryente. At nang marinig namin na ang PG&E ay tumataas ang mga rate ng 15%, alam naming kailangan naming gawin ang tungkol dito – ngayon. Ang aming solusyon: hindi namin pinapataas ang aming mga singil sa kuryente sa ngayon. Bakit? Dahil ang trabaho namin ay pagsilbihan ka. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo sa totoong dolyar? Sa Peninsula Clean Energy, ang iyong singil ay magiging humigit-kumulang $10-$20 na mas mababa bawat buwan kaysa kung direktang nakuha mo ang iyong kuryente mula sa PG&E.

Kung mas marami kang alam, mas makakagawa ka ng mga pagpipilian sa enerhiya para sa iyo at sa iyong pamilya. Panoorin ang video na ito upang matuto nang higit pa tungkol sa iyong bill, kung paano gumagana ang iyong mga rate, at kung paano makakatulong ang abot-kayang malinis na enerhiya na mapabuti ang paraan ng iyong pamumuhay.

Shawn Marshall

Punong Tagapagpaganap

"Ang hindi pagtataas ng mga rate ay tinutupad namin ang aming pangako na bibigyan ka ng abot-kayang malinis na enerhiya."

Paano napupunta sa iyo ang aming abot-kayang malinis na kuryente

Isang pahalang na infographic na kumakatawan sa daloy ng kuryente mula sa henerasyon hanggang sa mga consumer. Nahahati ito sa tatlong magkakaugnay na seksyon. Sa kaliwa, sa ilalim ng pamagat na 'ELECTRICITY GENERATION', isang berdeng wind turbine at isang araw sa itaas ng isang solar panel ay naglalarawan ng mga renewable na mapagkukunan ng enerhiya, na may nakasulat na 'Peninsula Clean Energy' sa ilalim. Sa gitna, ang seksyong 'DELIVERY' ay nagpapakita ng isang kulay abong poste ng kuryente, na nagpapahiwatig ng papel ng 'PG&E' sa paghahatid ng kuryente. Sa kanan, ang seksyong 'CUSTOMER' ay nagtatampok ng mga asul na icon ng isang mataas na gusali, isang bahay, at isang kotse, na may 'San Mateo at Los Banos' sa ilalim, na naglalarawan sa mga nagsisilbing komunidad. Isang berdeng linya ang nag-uugnay sa tatlong seksyon, na sumasagisag sa daloy ng enerhiya mula sa produksyon patungo sa mga end-user.

Tungkol sa kung bakit hindi tumataas ang halaga ng iyong kuryente at kung paano namin nagagawa iyon

Sundan kami para makasabay sa lahat ng paraan na aming pinagsisikapan para pagsilbihan ka.

Nagbibigay ng mas malinis na enerhiya sa mas mababang presyo mula noong 2016

Ang Peninsula Clean Energy ay isang lokal na pampublikong ahensyang kontrolado ng komunidad. Ito ay binuo ng San Mateo County at lahat ng 20 lungsod at bayan nito noong 2016, at sinalihan ng Lungsod ng Los Banos noong 2020.